danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 22:47:24 Ngày 13/05/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 1366/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 25/04/2012
Trích yếu : Về việc ban hành Quy định về mở mới và điều chỉnh chương trình đào tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội