TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 00:00:00 Ngày 09/07/2020 GMT+7
Các công trình sinh viên nghiên cứu khoa học đề nghị xét giải thưởng cấp ĐHQGHN thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ và kỹ thuật
Có 6 công trình của sinh viên Trường ĐH Công nghệ và Khoa Quốc tế được 2 đơn vị đề nghị ĐHQGHN xét giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN lĩnh vực Khoa học công nghệ và kỹ thuật.

TT

Tên đề tài

Sinh viên

Đơn vị

Chuyên ngành

Người hướng dẫn

1

Xây dựng mô hình nguồn năng lượng mặt trời điều khiển thông minh cho hệ thống IoT Aquaponics.

Lê Anh Bình

Khoa Quốc tế

Kinh doanh quốc tế

PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng

2

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm thìa chống rung hỗ trợ bệnh nhân mắc chứng run tay

Đặng Hải Ninh

Phạm Hoàng Thái

Phạm Văn Thắng

Nguyễn Đức Kiên

Trường ĐH Công nghệ

Cơ học Kỹ thuật và Tự động hóa

TS. Nguyễn Ngọc Linh, Khoa Cơ học Kỹ thuật và Tự động hóa

3

Hệ thống tưới tiêu thông minh cho nông trại sử dụng điều khiển theo mô hình dự đoán

Cao Quyết Thắng

Nguyễn Văn Hiếu

Trường ĐH Công nghệ

Công nghệ Thông tin

PGS.TS. Nguyễn Hoài Sơn, Khoa Công nghệ Thông tin

4

Enhancing biomedical entity linking with re-ranking based on convolution neural networks

Nguyễn Đức Thắng

Trường ĐH Công nghệ

Công nghệ Thông tin

TS. Đặng Thanh Hải, Khoa Công nghệ Thông tin

5

Các giải pháp nâng cao hiệu năng mã hóa video liên lớp chuẩn H.266/Versatile Video Coding

Nguyễn Quang Sang

Trường ĐH Công nghệ

Điện tử Viễn thông

TS. Hoàng Văn Xiêm, Khoa Điện tử Viễn thông

6

Droplet on demand system utilizing a Y-junction microfluidic device for drug delivery applications

Trần Thanh Hằng

Trường ĐH Công nghệ

Điện tử Viễn thông

PGS.TS. Bùi Thanh Tùng
TS. Phạm Ngọc Thảo

 Tuyết Nga
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược