TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 09:28:21 Ngày 10/11/2021 GMT+7
Triển khai quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW, Kế hoạch số 35- KH/TU

Ngày 02/11/2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành văn bản số 585-CV/BTGTU về việc triển khai quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 28/7/2021 thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Để triển khai hiệu quả nội dung chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đề nghị Văn phòng ĐHQGHN, Công đoàn, các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ ĐHQGHN chủ động triển khai công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cấp ĐHQGHN, cấp các đơn vị; đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn tại từng đơn vị để tổ chức hoạt động phù hợp. Nội dung này hoàn thành trong tháng 11/2021.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN gửi kèm công văn này Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 28/7/2021 của Thành ủy Hà Nội.

>>> Thông báo số 585-CV/BTGTU và 360/CVBTGĐU

 Ban CT&CTHSSSV
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược