TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 09:36:16 Ngày 14/12/2022 GMT+7
Ban hành “Bộ khung chỉ số đánh giá hiệu quả (KPIs) áp dụng trong Đại học Quốc gia Hà Nội”

Ngày 12/12/2022, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 4377/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành “Bộ khung chỉ số đánh giá hiệu quả (KPIs) áp dụng trong Đại học Quốc gia Hà Nội”.

Bộ khung chỉ số KPIs được sử dụng trong đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội, làm cơ sở phân bổ nguồn lực tài chính, đánh giá thi đua và đánh giá hiệu quả công tác lãnh đaọ, quản lý của thủ trưởng đơn vị.

Bộ khung chỉ số KPIs áp dụng trong ĐHQGHN được xây dựng theo các nguyên tắc sau: gắn với định hướng, mục tiêu chiến lược và các chỉ số phát triển chính của ĐHQGHN đến năm 2025; tinh gọn, tập trung vào những chỉ số cốt lõi, phán ảnh tính hiệu quả và kết quả sản phẩm đầu ra cuối cùng, gắn với chức năng nhiệm vụ và đặc thù của đơn vị; hằng năm ĐHQGHN giao tối đa 10 chỉ số/đơn vị kèm theo hướng dẫn cách đo lường và tỷ trọng của từng chỉ số; đảm bảo dữ liệu được công khai, minh bạch, có tính kế thừa, dễ dàng đo lường, thẩm định.

Bộ chỉ số KPIs được áp dụng đối với các đơn vị đào tạo và nghiên cứu trong ĐHQGHN. Cụ thể:

+ Khối các đơn vị đào tạo, gồm 13 đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại Đại Công nghệ, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Giáo dục, Trường Đại học Việt Nhật, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Luật, Trường Quản trị và Kinh doanh, Trường Quốc tế, Khoa Các khoa học liên ngành, Viện Quốc tế Pháp ngữ.

+ Khối các đơn vị nghiên cứu, gồm 6 đơn vị: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Viện Trần Nhân Tông, Viện Tài nguyên và Môi trường, Viện Công nghệ thông tin, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục.

khung chỉ số KPIs gồm các chỉ số thuộc 3 nhóm chính: (i) Đào tạo, ii) Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và (iii) Các chỉ số thuộc nhóm phát triển nguồn nhân lực và tài chính.

>>> Tải Bộ khung chỉ số KPIs tại đây


 Ban Kế hoạch Tài chính - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ