TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 15:08:27 Ngày 01/03/2023 GMT+7
Hướng dẫn tạm thời về thành lập và phát triển doanh nghiệp trong Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày 1/03/2023, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đã ký văn bản số: 581/HD-ĐHQGHN, hướng dẫn tạm thời về việc thành lập và phát triển doanh nghiệp trong Đại học Quốc gia Hà Nội.

 Hướng dẫn tạm thời bao gồm những nội dung sau:

I.Quy định chung

1.1.  Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.2.  Quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp trong ĐHQGHN

1.3.  Các hình thức doanh nghiệp trong ĐHQGHN

1.4.  Yêu cầu về phát triển doanh nghiệp trong ĐHQGHN

1.5.  Mục tiêu phát triển doanh nghiệp trong ĐHQGHN

1.6.  Cơ chế hỗ trợ việc thành lập và phát triển doanh nghiệp của

ĐHQGHN và của các đơn vị

II.Trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp trong Đại học Quốc gia Hà Nội

2.1. Trình tự thành lập

2.2. Thủ tục thành lập

III. Tổ chức, nhân sự và quản lý tài chính của doanh nghiệp

3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp

3.2. Nhân sự của doanh nghiệp

3.3. Quản lý tài chính của doanh nghiệp

IV. Trách nhiệm thực hiện và hiệu lực thi hành

4.1. Trách nhiệm thực hiện

4.2. Hiệu lực thi hành

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY

 Ban KHCN - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ