TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 09:49:31 Ngày 23/03/2023 GMT+7
Tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung và xác định chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 23/3/2023, ĐHQGHN đã ban hành văn bản hướng dẫn số 1011/HD-ĐHQGHN về việc tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung và xác định chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo văn bản hướng dẫn này đã nêu rõ nguyên tắc chung là các học phần ngoại ngữ được tổ chức đào tạo trong các chương trình đào tạo (CTĐT) ở ĐHQGHN bao gồm: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc, tiếng Ả Rập tiếng Tây Ban Nha, tiếng Italia, tiếng Lào và tiếng Thái Lan. Trong trường hợp đơn vị đào tạo có nhu cầu tổ chức giảng dạy ngoại ngữ khác, đơn vị có văn bản đề nghị Giám đốc ĐHQGHN xem xét, quyết định.

Đối với sinh viên: các học phần ngoại ngữ trong CTĐT đại học là học phần bắt buộc sinh viên phải tích lũy và được tổ chức đào tạo chung trong toàn ĐHQGHN. Kết quả đánh giá các học phần ngoại ngữ được tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần, điểm trung bình chung tích lũy. Số tín chỉ các học phần ngoại ngữ bắt buộc trong các CTĐT đại học là Ngoại ngữ B1: 5 tín chỉ (dành cho CTĐT chuẩn), Ngoại ngữ B2: 5 tín chỉ (dành cho CTĐT tài năng, chất lượng cao).

Sinh viên thuộc CTĐT yêu cầu chuẩn đầu ra (CĐR) bậc 3 phải tích luỹ học phần Ngoại ngữ B1. Sinh viên thuộc CTĐT yêu cầu CĐR bậc 4 phải tích luỹ học phần Ngoại ngữ B1 và B2. Sinh viên được coi là hoàn thành các học phần ngoại ngữ khi tích luỹ đủ các học phần bắt buộc và có điểm học phần ở mức đạt theo quy định tại Quy chế 3626.

Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của sinh viên được ghi nhận bằng các chứng chỉ hợp lệ. Vào đầu khóa học, khuyến khích sinh viên các CTĐT đại học tham gia thực hiện bài thi sát hạch trình độ trên hệ thống trực tuyến của Trường ĐHNN để đăng ký học học phần ngoại ngữ phù hợp.

Đối với Thạc sĩ: học phần ngoại ngữ trong CTĐT thạc sĩ là học phần bắt buộc học viên phải tích lũy, được đánh giá mức đạt hoặc không đạt. Học phần ngoại ngữ được đánh giá đạt nếu học viên đạt điểm thi học phần từ C trở lên hoặc học viên đạt CĐR theo Quy chế 3636. Số tín chỉ học phần ngoại ngữ trong CTĐT thạc sĩ là Ngoại ngữ B2 (SĐH): 5 tín chỉ, được tính vào số tín chỉ tích lũy trong CTĐT nhưng không dùng để tính điểm trung bình chung tích lũy.

Giá trị tích lũy các học phần ngoại ngữ được thực hiện thông qua các hoạt động dạy - học trên lớp, hoạt động tự tích lũy của sinh viên, học viên, nhằm hướng tới việc đạt CĐR về trình độ ngoại ngữ quy định tại Quy chế 3626 và Quy chế 3636. Yêu cầu chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ của các CTĐT đại học quy định tại khoản 3, Điều 13, Quy chế 3626; các CTĐT thạc sĩ quy định tại khoản 2 Điều 35 Quy chế 3636, các CTĐT tiến sĩ quy định tại khoản 8 Điều 9 Quy chế 3638. Các hình thức xác định chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ được quy định tại mục 3 Hướng dẫn này.

>>> Tải văn bản hướng dẫn số 1011/HD-ĐHQGHN bao gồm các phụ lục tại đây

 Ban Đào tạo - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ