TIN TỨC & SỰ KIỆN
Danh mục các chương trình đào tạo bậc đại học tại ĐHQGHN

(Cập nhật tháng 6/2023)

 

STT

Tên ngành,
chuyên ngành đào tạo

CTĐT chuẩn

CTĐT
đặc thù (*)

Tổng

I. Trường Đại học Công nghệ

1

Công nghệ thông tin

1

 

 

2

Công nghệ thông tin (CTĐT CLC)

 

1

 

3

Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản

1

 

 

4

Kỹ thuật máy tính

1

 

 

5

Kỹ thuật Robot (CTĐT thí điểm)

1

 

 

6

Kỹ thuật năng lượng (CTĐT thí điểm)

1

 

 

7

Vật lý kỹ thuật

1

 

 

8

Cơ kỹ thuật

1

 

 

9

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

1

 

 

10

Công nghệ Hàng không vũ trụ

(CTĐT thí điểm)

1

 

 

11

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

1

 

 

12

Công nghệ nông nghiệp (CTĐT thí điểm)

1

 

 

13

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

(CTĐT CLC)

 

1

 

14

Khoa học Máy tính (CTĐT CLC)

 

1

 

15

Hệ thống thông tin (CTĐT CLC)

 

1

 

16

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTĐT CLC)

 

1

 

17

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CTĐT CLC)

 

 1

 

18

Trí tuệ nhân tạo

1

 

 

II. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

 

 

1

Toán học

1

 

 

2

Toán học (CTĐT tài năng)

 

1

 

3

Toán học (CTĐT tiên tiến)

 

1

 

4

Toán cơ

 

 

 

5

Toán - Tin

1

 

 

6

Khoa học Máy tính và thông tin

(CTĐT thí điểm)

1

 

 

7

Khoa học dữ liệu (CTĐT thí điểm)

1

 

 

8

Vật lý học

1

 

 

9

Vật lý học (CTĐT tài năng)

 

 1

 

10

Vật lý học (CTĐT chuẩn quốc tế)

 

1

 

11

Khoa học vật liệu

1

 

 

12

Công nghệ kỹ thuật hạt nhân

1

 

 

13

Kĩ thuật điện tử và tin học (CTĐT thí điểm)

1

 

 

14

Hóa học

1

 

 

15

Hóa học (CTĐT tài năng)

 

 1

 

16

Hóa học (CTĐT tiên tiến)

 

1

 

17

Công nghệ kỹ thuật hóa học

1

 

 

18

Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTĐT CLC)

 

 

19

Hóa dược (CTĐT CLC)

 

1

 

20

Sinh học

1

 

 

21

Sinh học (CTĐT chuẩn quốc tế)

 

1

 

22

Sinh học (CTĐT tài năng)

 

1

 

23

Công nghệ sinh học

1

 

 

24

Công nghệ sinh học (CTĐT CLC)

 

1