TIN TỨC & SỰ KIỆN
CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH VỀ ĐÀO TẠO VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN NĂM HỌC 2019 – 2020

 

PHỤ LỤC. LỊCH TRÌNH ĐÀO TẠO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 – 2020

(Kèm theo Công văn số  657  /ĐHQGHN-ĐT ngày  02  tháng  03   năm 2020)

 

STT

Nội dung công việc

Kế hoạch cũ

Kế hoạch mới

 

Học kỳ II

 

 

1

Bắt đầu học kỳ II

3/02/2020

02/03/2020

2

Nghỉ Tết nguyên đán cho sinh viên

17/01-02/02/2020

17/01-02/02/2020

3

Điều chỉnh danh sách đăng ký lớp học phần

03-14/02/2020

03-14/02/2020

4

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 1 năm 2020

03/2020

03/2020

5

Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020

04/2020

04/2020

6

Bế giảng khối trung học phổ thông (dự kiến)

18-24/05/2020

15-21/6/2020

7

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 2 năm 2020

05/2020

Trước 06/2020

8

Sinh viên chính quy kết thúc chương trình học kỳ II

18/5-31/05/2020

Trước 30/06/2020

9

Sinh viên chính quy năm cuối bảo vệ khoá luận tốt nghiệp

25/5-07/06/2020

Trước 15/07/2020

10

Sinh viên chính quy thi học kỳ II

25/5-21/06/2020

Trước 20/07/2020

11

Tuyển sinh khối trung học phổ thông (dự kiến)

25/5-07/06/2020

Trước 05/07/2020

12

Tổ chức kỳ thi phụ cho sinh viên chính quy (nếu có)

8-21/06/2020

Trước 30/08/2020

13

Tham gia công tác tổ chức thi THPTQG 2020 (nếu có)

06/2020

22-26/07/2020

14

Xét tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp bậc ĐH

Trước 30/06/2020

 Trước 31/07/2020

 

Kỳ mùa hè

07/2020

07 - 08/2020

15

Xét tuyển ĐHCQ đợt 1

15/07-5/08/2020

Trước 02/09/2020

16

Các đơn vị tổ chức Hội nghị tổng kết

15/07 - 15/08/2020

Trước 31/08/2020

17

ĐHQGHN tổ chức Hội nghị tổng kết năm học

Trước 31/08/2020

Trước 30/09/2020

18

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 3 năm 2020

07/2020

Trước 09/2020

19

Tổ chức học kỳ hè và thi (nếu có)

06/07-16/8/2020

Trước 15/09/2020

20

Xét tuyển ĐHCQ đợt bổ sung (nếu có)

15/8-31/8/2020

Trước 15/09/2020

 

Ghi chú:

- Căn cứ vào Khung lịch trình đào tạo học kỳ II năm học 2019 – 2020 của ĐHQGHN, các đơn vị đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với đặc thù của đơn vị và tình hình thực tế.

 

- Riêng đối với học sinh các khối trung học cơ sở và trung học phổ thông điều chỉnh lịch trình đào tạo theo kế hoạch chung của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

 

 

 

Học kỳ I

 

08/2019

   1     

Triệu tập sinh viên đại học chính quy (ĐHCQ) khóa QH2019

33-35

16/08-30/08/2019

   2     

Khai giảng khối trung học phổ thông

36

03-05/09/2019

   3     

Bắt đầu năm học mới đối với các khóa ĐHCQ khóa QH2016, QH2017, QH2018

34

19/08-03/09/2019

   4     

Tổ chức khai giảng cho sinh viên ĐHCQ khóa QH2019

36-37

5-15/09/2019

   5     

Điều chỉnh danh sách đăng ký lớp học phần

36-37

5-15/09/2019

   6     

Xét học vụ cho sinh viên chính quy

36-38

5-20/09/2019

   7     

Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019

37

14-15/09/2019

   8     

Tuyển sinh các chương trình đào tạo chất lượng cao, tài năng, chuẩn quốc tế

38

Trước 25/09/2019

   9     

Thi phân loại trình độ ngoại ngữ cho sinh viên chính quy khóa QH2019

 

09/2019

  10    

Hoàn thành công tác tuyển sinh ĐHCQ năm 2019

42

Trước 20/10/2019

  11    

Tổng kết công tác tuyển sinh ĐHCQ năm 2019

46

Trước 15/11/2019

  12    

Tổ chức khai giảng khóa học QH2019 và trao bằng SĐH

 

11-12/2019

  13    

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 4 năm 2019

 

11-12/2019

  14    

Tổng kết công tác tuyển sinh SĐH năm 2019

52

Trước 31/12/2019

  15    

Sinh viên chính quy kết thúc chương trình học kỳ I

51-52

17-22/12/2019

  16    

Sinh viên chính quy thi học kỳ I

52

23/12/2019-12/01/2020

  17    

Tổ chức kỳ thi phụ cho sinh viên chính quy (nếu có)

3

13-17/01/2020

  18    

Xét học vụ cho sinh viên chính quy

3

14/01-17/01/2020

 

Học kỳ II

 

1/2020

  19    

Bắt đầu học kỳ II

6

3/02/2020

  20    

Nghỉ Tết nguyên đán cho sinh viên

3-5

17/01-02/02/2020

  21    

Điều chỉnh danh sách đăng ký lớp học phần

6-7

03-14/02/2020

  22    

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 1 năm 2020

 

03/2020

  23    

Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020

 

04/2020

  24    

Bế giảng khối trung học phổ thông

21

18-24/05/2020

  25    

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 2 năm 2020

 

05/2020

  26    

Sinh viên chính quy kết thúc chương trình học kỳ II

21-22

18/5-31/05/2020

  27    

Sinh viên chính quy năm cuối bảo vệ khoá luận tốt nghiệp

22-23

25/5-07/06/2020

  28    

Sinh viên chính quy thi học kỳ II

22-25

25/5-21/06/2020

  29    

Tuyển sinh khối trung học phổ thông

22-23

25/5-07/06/2020

  30    

Tổ chức kỳ thi phụ cho sinh viên chính quy (nếu có)

24-25

8-21/06/2020

  31    

Tham gia công tác tổ chức thi THPTQG 2020 (nếu có)

 

06/2020

  32    

Xét tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp bậc ĐH

27

Trước 30/06/2020

 

Kỳ mùa hè

 

07/2020

  33    

Xét tuyển ĐHCQ đợt 1

29-32

15/07-5/08/2020

  34    

Các đơn vị tổ chức Hội nghị tổng kết

 

Từ 15/07 - 15/08/2020

  35    

ĐHQGHN tổ chức Hội nghị tổng kết năm học

 

Trước 31/08/2020

  36    

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 3 năm 2020

 

07/2020

  37    

Tổ chức học kỳ hè và thi (nếu có)

28-33

06/07-16/8/2020

  38    

Xét tuyển ĐHCQ đợt bổ sung (nếu có)

33-36

15/8-31/8/2020

 

 VNU Media - Ban Đào tạo
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ