TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Đào tạo 14:45:54 Ngày 17/02/2023 GMT+7
5 chương trình trao đổi đào tạo ngắn hạn năm 2023 của Institut Teknologi Bandung (ITB), Indonesia

Một số thông tin chính về chương trình như sau:

1.  Chương trình Bambuloka Workshop: Advanced Tensegrity

- (6/3/2023 – 10/3/2023) Hình thức trực tuyến

- (13/3/2023 – 17/3/2023) Hình thức trực tiếp

* Học phần tiên quyết: Architecture, Landscape Architecture, Urban Design

Đối với trình độ cử nhân:

AR4054 Special Topic (2 tín chỉ)

Đối với trình độ thạc sĩ:

+ AR6054 Special Topic (2 tín chỉ)

+ AR6221 Bamboo Building Technology (2 tín chỉ)

2.  Chương trình  Placemaking & Social Experiment

- (10/7/2023 – 18/7/2023) Hình thức trực tuyến

- (1/8/2023 – 6/8/2023) Trải nghiệm thực tế

Đối với trình độ cử nhân:

+ AR4215 Placemaking and Social Experiment (2 tín chỉ)

+ AR4059 Participatory Design (2 tín chỉ)

Đối với trình độ thạc sĩ:

+ AR5211 Facility Programming (2 tín chỉ)

+ AR6054 Placemaking Approach in Architectural Design (2 tín chỉ)

3. Chương trình Global Studio 2023: Fostering Sustainable Urban Future

- (24/7/2023 – 20/8/2023) Hình thức trực tiếp

Đối với trình độ thạc sĩ: PL 6009 International Studio on Planning and Design in the Global South (4 tín chỉ).

4. Chương trình International Workshop on Wooden Architecture:

- (14/8/2023 – 24/8/2023) Hình thức trực tuyến

- (26/8/2023 – 6/9/2023) Hình thức trực tiếp

Đối với trình độ cử nhân:

AR4062 Involvement in Professional Project/Research/Humanitarian (4 tín chỉ)

Đối với trình độ thạc sĩ:

AR5023 Sustainable Architecture Material (3 tín chỉ)

Học phần tiên quyết: Architecture, Landscape Architecture

5. Chương trình Winter School: Small Island Planning

- (11/12/2023 – 22/12/2023) Hình thức trực tiếp

Đối với trình độ cử nhân:

+ PL3001 Disaster Aspect in Planning

+ PL3101 Social Aspect and Community Development

+ PL4001 Introduction to Tourism Planning

+ PL4002 Coastal Area Development

Đối với trình độ thạc sĩ:

+ PL5151 Disaster Mitigation and Climate Change Adaptation

+ PL6253 Community-Based Disaster Adaptation and Mitigation

+ PL6252 Climate Change Policy and Adaptation

+ PK5103 Tourism Development Planning

+ PK5202 Tourism Impact

+ PK5203 Community Based Tourism

+ PK6003 Disaster in Tourism Planning

Học phần tiên quyết: Architecture, Landscape Architecture, Urban Design, Urban & regional Planning,

Tourism Planning, Development Studies.

6.  Các tài liệu và thông tin về chương trình xem thêm tại tài liệu tại đây.


 Kim Duyên
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Các bài mới hơn
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ