TIN TỨC & SỰ KIỆN
ĐHQGHN tham gia xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”
Khoa Luật ĐHQGHN mới đây đã đóng góp 2 tham luận tại Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” diễn ra vào ngày 11/12/2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội.

Hội thảo do Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” tổ chức.

Tham gia điều hành Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội thảo là những chuyên gia lớn, đầu ngành của cả nước về lĩnh vực luật học, chính trị - tư tưởng. Các nội dung được thảo luận gồm: lịch sử và đặc trưng của nhà nước pháp quyền; tính phổ biến và đặc thù của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; quyền lực và kiểm soát quyền lực nhà nước trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; Pháp luật trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm con người, quyền công dân trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; cơ chế bảo vệ Hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Đây là những nội dung lớn, có tầm quan trọng đặc biệt để trên cơ sở đó Ban chỉ đạo Đề án có thể tiếp thu, chọn lọc để triển khai Đề án xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hoàn thiện thể chế, mô hình, nguyên tắc vận hành, tổ chức quyền lực ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu về một Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

02 chuyên gia của Khoa Luật, ĐHQGHN là GS.TSKH Đào Trí Úc – giảng viên cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Luật học với tham luận “Tính phổ biến và tính đặc thù của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”; PGS.TS. Vũ Công Giao – Giảng viên cao cấp, Chủ nhiệm Bộ môn Luật Hiến pháp và Luật hành chính tham luận “Tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”.

GS.TSKH. Đào Trí Úc trình bày tham luận

PGS.TS. Vũ Công Giao trình bày tham luận 

 LS - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ