TIN TỨC & SỰ KIỆN
Điều động và bổ nhiệm cán bộ (tháng 7/2013)
Ngày 01/7/2013, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành một số quyết định về nhân sự sau:
- Quyết định số 2211/QĐ-TCCB về việc cử TS. Phạm Xuân Hoan, Phó Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính, phụ trách Ban Kế hoạch – Tài chính cho đến khi có quyết định mới;
- Quyết định số 2212/QĐ-TCCB về việc cử ông Vũ Đức Hảo, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học, phụ trách Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học cho đến khi có quyết định mới;
- Quyết định số 2213/QĐ-TCCB về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Nam Hoàng, tiến sĩ, giảng viên, Phó Chủ nhiệm Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, giữ chức Phó Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế kể từ ngày 10/7/2013;
- Quyểt định số 2214/QĐ-TCCB về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Sơn, thạc sĩ, giảng viên Khoa Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện kể từ ngày 10/7/2013;
- Quyết định số 2215/QĐ-TCCB về việc bổ nhiệm ông Lê Xuân Tình, thạc sĩ, chuyên viên Nhà xuất bản ĐHQGHN, giữ chức Phó Giám đốc Nhà xuất bản ĐHQGHN.
 
 VNU Media - Ban TCCB
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ