TIN TỨC & SỰ KIỆN
Giải thưởng Khoa học Công nghệ tiêu biểu năm 2013 của ĐHQGHN
Kính gửi: Các đơn vị thành viên - trực thuộc
Triển khai Quy định về Giải thưởng Khoa học – Công nghệ (KHCN) và kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo kế hoạch xét tuyển và trao giải thưởng trong năm 2013 như sau:
1. Giải thưởng Công trình Khoa học – Công nghệ tiêu biểu năm 2013 được xét và trao tặng hàng năm dành cho công trình khoa học xuất sắc, tiêu biểu cho hoạt động KHCN của ĐHQGHN trong một lĩnh vực KHCN được quy định theo Quyết định số 3348/QĐ- KHCN ngày 30/9/2009 của Giám đốc ĐHQGHN (gọi tắt là QĐ 3348).
2. Đối tượng đăng ký xét giải thưởng
Là công trình hoặc cụm công trình khoa học do các tác giả thực hiện trong thời gian công tác tại ĐHQGHN, được công bố, nghiệm thu hoặc đăng ký bản quyền trong năm 2012 đến hết ngày 31/7/2013 và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Quy định về Giải thưởng KHCN của ĐHQGHN.
Những công trình, cụm công trình khoa học đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh và các giải thưởng trong và ngoài nước khác không thuộc diện xét trao các giải thưởng về KHCN của ĐHQGHN.   
3. Hồ sơ đề nghị xét giải thưởng KHCN
Thực hiện như điều 11 của QĐ 3348.
4. Quy trình và tiến độ thẩm định, xét duyệt
Quy trình xét tặng Giải thưởng công trình KHCN tiêu biểu của ĐHQGHN năm 2013 được tiến hành theo Quy định về Giải thưởng KHCN của ĐHQGHN.
4.1. Sau khi tác giả hoặc tập thể tác giả xây dựng Hồ sơ và có đơn đề nghị xét tặng giải thưởng cho công trình hoặc cụm công trình của mình, Hiệu trưởng trường thành viên hoặc Thủ trưởng đơn vị trực thuộc ĐHQGHN xem xét (có thể thành lập các hội đồng tư vấn, tuyển chọn nếu xét thấy cần thiết) và có công văn gửi Giám đốc ĐHQGHN đề nghị xét tặng Giải thưởng công trình KHCN tiêu biểu cho các công trình khoa học do cán bộ của trường hoặc đơn vị thực hiện, kèm theo hồ sơ của các công trình đó.
 Hồ sơ các công trình và công văn của Thủ trưởng đơn vị đề nghị gửi đến Ban KHCN trước ngày 31/8/2013 (mỗi hồ sơ kèm theo 02 bản chính của công trình).
4.2. Các công trình có hồ sơ hợp lệ sẽ được ĐHQGHN xem xét trao tặng giải thưởng theo Quy định về Giải thưởng KHCN của ĐHQGHN. Ban KHCN làm đầu mối hoàn tất việc xét Giải thưởng công trình KHCN trước ngày 10/11/2013.
4.3. Việc công bố và trao Giải thưởng công trình KHCN năm 2013 sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 20 năm Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia.

ĐHQGHN đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi tới các nhà khoa học trong đơn vị do mình quản lý và chỉ đạo, tổ chức xem xét và giới thiệu các công trình KHCN để ĐHQGHN xét, trao tặng giải thưởng theo đúng quy định hiện hành./.

 VNU Media - Ban Khoa học Công nghệ
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ