TIN TỨC & SỰ KIỆN
Một số quyết định về công tác tổ chức, cán bộ (tháng 7/2013)
Ngày 22 và 23/7/2013, ĐHQGHN đã ban hành một số quyết định về công tác tổ chức, cán bộ sau:
- Quyết định số 2469/QĐ-TCCB ngày 22/7/2013 về việc ThS. Nguyễn Thu Hương, Phó Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính, thôi làm Phụ trách kế toán Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Quyết định số 2470/QĐ-TCCB ngày 22/7/2013 về việc bổ nhiệm TS. Phạm Xuân Hoan, Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính, làm Kế toán trưởng Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Quyết định số 2471/QĐ-TCCB ngày 22/7/2013 về việc đổi tên Ban Thanh tra thành Ban Thanh tra và Pháp chế;
- Quyết định số 2472/QĐ-TCCB ngày 22/7/2013 về việc đổi tên Ban Quan hệ Quốc tế thành Ban Hợp tác và Phát triển;
- Quyết định số 2473/QĐ-TCCB ngày 22/7/2013 về việc đổi tên Ban Quản lý và Phát triển dự án thành Ban Quản lý các dự án trực thuộc ĐHQGHN;
- Quyết định số 2492 /QĐ-TCCB ngày 23/7/2013 về việc Bổ nhiệm bà Đinh Thúy Hằng, tiến sĩ, nghiên cứu viên, Trưởng Phòng Sinh thái Vi sinh vật, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học;
- Quyết định số 2493 /QĐ-TCCB ngày 23/7/2013 về việc TS. Lê Thị Thu Hương thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính để giữ chức Phó Trưởng Ban Đào tạo kể từ ngày 01/8/2013;
- Quyết định số 2494/QĐ-TCCB ngày 23/7/2013 về việc Điều động ThS. Nguyễn Đức Hà, chuyên viên Ban Kế hoạch - Tài chính đến nhận công tác tại Ban Đào tạo kể từ ngày 01/8/2013.
 
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ