TIN TỨC & SỰ KIỆN
Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ
Ngày 28/6/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ, thay thế cho Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017.

Thông tư gồm 6 chương, 24 điều quy định chung về tuyển sinh, tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ và cấp bằng tiến sĩ, áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học, viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, các cơ sở giáo dục khác được phép đào tạo trình độ tiến sĩ, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Đây là căn cứ để cơ sở đào tạo xây dựng và ban hành quy định chi tiết về tuyển sinh, tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ và cấp bằng tiến sĩ áp dụng tại cơ sở đào tạo. Quy chế này không áp dụng đối với việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo những chương trình ở trình độ tiến sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng (bao gồm các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định về hợp tác và đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục).

Quy chế mới có nhiều điều chỉnh, khắc phục những điểm chưa phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật 34) và phù hợp với thực tế triển khai.

Các bài báo, báo cáo khoa học trong danh mục tạp chí World of Sciences (WoS) và Scopus vẫn là yêu cầu để minh chứng cho kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu khoa học của người hướng dẫn và đầu ra của nghiên cứu sinh. Tuy nhiên, quy chế mới bổ sung việc chấp nhận các sách chuyên khảo, công bố tại các tạp chí trong nước có chất lượng tốt theo tiêu chuẩn đánh giá của Hội đồng Giáo sư nhà nước. Các ghi nhận chỉ áp dụng nếu là tác giả chính.

Để lượng hóa, chuẩn hóa những quy định, đối với người dự tuyển, quy chế bổ sung minh chứng về trình độ ngoại ngữ như sử dụng các chứng chỉ quốc gia theo khung ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, bên cạnh những chứng chỉ được quốc tế công nhận như IELTS, TOEFL.

Bên cạnh những thay đổi trên, quy chế còn một số điểm mới khác như tạo điều kiện cho người học bảo lưu kết quả học tập trong thời gian nhất định để tiếp tục theo học, nghiên cứu nếu có nhu cầu; tăng số lượng nghiên cứu sinh/người hướng dẫn trong cùng thời gian; các mốc thời gian đào tạo tiến sĩ cũng được thay đổi so với trước để đáp ứng yêu cầu đào tạo thực tiễn; quy trình phản biện có thể được tiến hành đến 02 lần.

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ với nhiều điểm mới này sẽ được áp dụng từ ngày 15/8.

Chi tiết Quy chế tại đây.

 VNU Media - Bộ GD&ĐT
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược