TIN TỨC & SỰ KIỆN
Quy định tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến ở ĐHQGHN

Ngày 27/12/2021, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 4318/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến ở ĐHQGHN.

Văn bản gồm 8 Chương, 27 Điều và có hiệu lực kể từ học kỳ 2 năm học 2021 - 2022.

Văn bản quy định công tác tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học bậc đại học, sau đại học theo hình thức trực tuyến ở ĐHQGHN. Đối với các học phần không tổ chức thi theo hình thức trực tuyến, thực hiện theo Quy chế đào tạo hiện hành của ĐHQGHN.

Văn bản được ban hành nhằm mục đích: Quy định các điều kiện tối thiểu để đảm bảo khách quan, nghiêm túc trong công tác tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến trong các chương trình đào tạo đại học, sau đại học của ĐHQGHN; Áp dụng công nghệ giáo dục hiện đại và khoa học đo lường trong tổ chức đào tạo, công nhận kết quả học tập của người học ở ĐHQGHN; Triển khai chương trình chuyển đổi số trong bộ tiêu chí năng lực số hóa của ĐHQGHN.

>>> Chi tiết Quyết định số 4318/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến ở ĐHQGHN

 VNU Media - Ban Đào tạo
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược