TIN TỨC & SỰ KIỆN
ĐHQGHN ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với nghiên cứu viên

Ngày 14/9/2022, Giám đốc ĐHQGHN ký Quyết định số 3089/QĐ- ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với nghiên cứu viên tại ĐHQGHN.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quy định có liên quan đến chế độ làm việc của nghiên cứu viên tại Quyết định số 1819/QĐ-ĐHQGHN ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc của giảng viên, nghiên cứu viên tại ĐHQGHN.

Quy định về chế độ làm việc đối với nghiên cứu viên tại ĐHQGHN quy định rõ về thời gian làm việc, định mức các nhiệm vụ của nghiên cứu viên; Quy đổi giờ nghiên cứu kho  học và giờ giảng dạy; Chế độ đối với nghiên cứu viên hoàn thành vượt định mức các nhiệm vụ.

Quyết định số 3089/QĐ- ĐHQGHN.

 Đặng Ngọc
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ