TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 15:28:58 Ngày 03/09/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Bùi Văn Tưởng
Tên đề tài luận án: Quản lý chất lượng trường tiểu học trên địa bàn thành phố hải Phòng

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Văn Tưởng                 2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 23/02/1978                                                  4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:  998/QĐ-CTHSSV, ngày 26/07/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Chỉnh sửa tên đề tài thành “Quản lý chất lượng trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hải Phòng » được phê duyệt tại Quyết định 2333/QĐ-ĐHGD, ngày 26/12/2019

- Gia hạn thời gian học tập 05 tháng tại Quyết định số 1246/QĐ-ĐHGD, ngày 26/07/2019

7. Tên đề tài luận án: Quản lý chất lượng trường tiểu học trên địa bàn thành phố hải Phòng

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                            9. Mã số: 9 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           PGS.TS.Nguyễn Văn Lê

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

   - Dựa trên lý thuyết quản lý chất lượng, xây dựng và vận hành hệ thống quản lý  chất lượng vào quản lý trường tiểu học trên địa àn thành phố Hải Phòng.

   - Căn cứ trên cơ lý luận và thực tiễn quản lý trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hải Phòng để xác định rõ:

    a.  Nội hàm của quản lý chất lượng trường tiểu học.

   b. Làm rõ những bất cập, hạn chế trong quản lý chất lượng trường tiểu học.

  - Trên cơ sở khung lý thuyết, nhất là khung lý thuyết về quản lý chất lượng; kết hợp với việc nghiên cứu thực trạng quản lý chất lượng trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện nay từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả quản lý chất lượng trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế.

  - Điểm khác biệt các công trình khác khi nghiên cứu về quản lý của một lĩnh vực, một hoạt động của một cơ sở giáo dục cũng như là nghiên cứu các cơ sở giáo dục ở bậc cao hơn như bậc đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trung học cơ sở còn luận án của tác giả tập trung nghiên cứu quản lý trường tiểu học bằng việc xây dựng hệ thống và vận hành hệ thống quản lý chất lượng dựa trên các tiêu chuẩn, tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Qua đó, tác giả đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất lượng trường tiểu học sao cho có hiệu quả nhất.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: xây dựng hệ thống và vận hành hệ thống vào quản lý chất lượng của một đơn vị giáo dục không những ở trường tiểu học mà còn có thể áp dụng cho các trường mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường chuyên nghiệp và đại học hoặc các lĩnh vực hoạt động khác khi có bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đó hoặc bộ tiêu chí đánh giá của lĩnh vực hoạt động khác.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: xây dựng hệ thống và vận hành hệ quản lý chất lượng dựa trên Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với một cơ sở giáo dục.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Bùi Văn Tưởng (2018), Managenment of primary schools approach to quality assurance, Tạp chí Quản lý giáo dục, số 12A - 2018.

2. Bùi Văn Tưởng (2019), Thực trạng Quản lý trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Hải Phòng theo tiếp cận đảm bảo chất lượng, Tạp chí Quản lý giáo dục, số 3 - 2019.

3. Bùi Văn Tưởng (2019), Biện pháp quản lý trường tiểu học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng, Tạp chí Quản lý giáo dục, số 6 - 2019.

4. Bùi Văn Tưởng, Nguyễn Thị Hải Hạnh (2019), Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật tại các trường tiểu học thành phố Hải Phòng, Tạp chí giáo dục, số đặc biệt 10/2019.

 Phong Nguyên
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ