TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 13:02:19 Ngày 25/11/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Phạm Thị Thu Trang
Tên đề tài: Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo đảm bảo giao thông vận tải những năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965 - 1968 và 1972)

1. Họ và tên: Phạm Thị Thu Trang                                 2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 16/12/1988                                               4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4618/2016/QĐ-XHNV ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án từ “Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo công tác giao thông vận tải những năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965 - 1972) thành “Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo đảm bảo giao thông vận tải những năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965 - 1968 và 1972)”, theo Quyết định số 1042/QĐ-XHNV ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo đảm bảo giao thông vận tải những năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965 - 1968 và 1972)

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam       9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Mai Hoa

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hệ thống hóa nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu về giao thông vận tải và sự lãnh đạo đảm bảo giao thông vận tải của Đảng bộ thành phố Hải Phòng những năm 1965 – 1968 và 1972.

- Làm rõ đặc điểm và tác động từ những điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Hải Phòng đến công tác đảm bảo giao thông vận tải và vị trí chiến lược trọng yếu của Thành phố trong kế hoạch chiến tranh của Mỹ cũng như trong thế trận chiến tranh nhân dân của Hải Phòng.

- Phân tích, luận giải, làm rõ những bước phát triển, thay đổi trong chủ trương và sự chỉ đạo công tác đảm bảo giao thông vận tải của Đảng bộ thành phố Hải Phòng qua hai giai đoạn (1965 - 1968 và 1/1972 - 12/1972).

- Đánh giá những ưu điểm, hạn chế, đúc rút một số kinh nghiệm chủ yếu từ quá trình lãnh đạo đảm bảo giao thông vận tải của Đảng bộ thành phố Hải Phòng những năm 1965 - 1968 và 1972.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án cung cấp cho người đọc một khối lượng tài liệu tham khảo phong phú, có tính hệ thống về quá trình Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo đảm bảo giao thông vận tải những năm 1965 - 1968 và 1972.

- Những kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ Hải Phòng, hoặc làm tư liệu tham khảo cho các cơ quan, cá nhân nghiên cứu, giảng dạy về các chuyên ngành lịch sử Đảng, lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử ngành GTVT.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Bài báo khoa học (2019), “Tổ chức và xây dựng lực lượng bảo đảm giao thông vận tải ở thành phố Hải Phòng (1965 - 1968)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (10), tr.25-29.

- Bài báo khoa học (2019), “Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo công tác giao thông vận tải trong những năm chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ (1965 - 1968)”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 5, số 2b, tr.316-327.

 

 Lê Minh Sang
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược