TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 09:59:59 Ngày 10/05/2021 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Kim Dung
Tên đề tài: Giáo dục Miền Nam Việt Nam dưới thời chính quyền Sài Gòn

 

1. Họ và tên: Nguyễn Kim                                              2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 25/01/1987                                                4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định Về việc công nhận nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2016 số 4618/2016/QĐ-XHNV ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh số 236/QĐ-XHNV ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, từ “Giáo dục Miền Nam Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1975” thành “Giáo dục Miền Nam Việt Nam dưới thời chính quyền Sài Gòn”.

7. Tên đề tài luận án: Giáo dục Miền Nam Việt Nam dưới thời chính quyền Sài Gòn

8. Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam                                9. Mã số: 62220313

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Vũ Minh Giang; PGS.TS. Trần Viết Nghĩa

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án khái quát một cách hệ thống, tương đối toàn diện, chân thực nền giáo dục Miền Nam Việt Nam dưới thời chính quyền Sài Gòn. Luận án nghiên cứu thực trạng hệ thống giáo dục về bộ máy quản lý giáo dục và ba trụ cột của nền giáo dục: nhà trường, giáo chức và học sinh, sinh viên. Luận án làm rõ thực trạng chính sách giáo dục của chính quyền Sài Gòn trong từng giai đoạn cụ thể, gắn với chủ trương chuyển đổi hệ thống giáo dục từ mô hình giáo dục Pháp sang mô hình giáo dục Mỹ.

Luận án thể hiện nhiều nhận thức mới về các vấn đề cụ thể của giáo dục Miền Nam thời kỳ này như: bộ máy quản lý, tổ chức hệ thống giáo dục, cải tổ giáo dục, ngân sách giáo dục, chính sách đối với giáo chức, vấn đề du học, thi cử và cải cách thi cử…

Luận án cung cấp khối lượng lớn sử liệu gốc về nhiều mặt của nền giáo dục Miền Nam Việt Nam thời chính quyền Sài Gòn, đặc biệt là tài liệu lưu trữ. Luận án cung cấp một hệ thống số liệu minh họa nhiều khía cạnh của nền giáo dục xuyên suốt từ năm 1954 đến năm 1975, được thống kê, định lượng từ tài liệu lưu trữ.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Thông qua thực trạng hệ thống giáo dục và chính sách giáo dục ở Miền Nam Việt Nam thời chính quyền Sài Gòn, luận án gợi mở các kinh nghiệm phát triển giáo dục hữu ích cho công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Giáo dục Việt Nam thời cận hiện đại.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1/ Nguyễn Văn Khánh - Nguyễn Kim Dung (2017), “Đại học Đông Dương với việc đào tạo đội ngũ trí thức trình độ cao ở Việt Nam đầu thế kỷ XX”, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử (1/489), tr.30-39.

2/ Nguyễn Kim Dung (2019), “Chính sách đào tạo giáo chức tiểu học ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (11), tr.110-116.

 

 Dương Giang
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược