TIN TỨC & SỰ KIỆN
Diễn đàn về chủ đề “Đánh giá hoạt động kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại học: Vấn đề và giải pháp”

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN thông báo về việc tổ chức Diễn đàn về chủ đề “Đánh giá hoạt động kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại học: Vấn đề và giải pháp”

Thời gian: Dự kiến vào thứ 4, ngày 30/10/2019.

Nội dung các diễn đàn này nhằm chia sẻ những kết quả nghiên cứu bước đầu của hai nhóm nghiên cứu khoa học do cán bộ của Trung tâm chủ trì về:

Khung chính sách kiểm tra đánh giá trong đào tạo đại học đáp ứng chuẩn đầu ra: Quan niệm quốc tế và đề xuất xây dựng khung chính sách kiểm tra đánh giá tại ĐHQGHN.

 - Hoạt động kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Luật Kinh doanh của ĐHQGHN.

 VNU - CET
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược