TIN TỨC & SỰ KIỆN
Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ III

Kính gửi: Cán bộ, giảng viên, học sinh và sinh viên ĐHQGHN

Thành ủy Hà Nội mới ban hành Kế hoạch số 186-KH/TU, triển khai tổ chức Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ III năm 2020.

Theo kế hoạch, Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ III năm 2020 do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức.

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về các nội dung: Chủ trương, đường lối của Thành ủy về phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020; tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển toàn diện, bền vững của Thủ đô; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính; đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu.

Những kết quả và thành tựu nổi bật trong việc thực hiện Chương trình 04-CT/TU của Thành ủy gắn với việc triển khai thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của thành phố. Phản ánh gương điển hình (tập thể, cá nhân), mô hình mới, cách làm hay, đạt hiệu quả tích cực trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và triển khai 2 Quy tắc ứng xử. Những khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề còn tồn tại trong phát triển văn hóa Thủ đô và việc triển khai 2 Quy tắc ứng xử của thành phố…

Đối tượng tham dự Giải là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí). Tác giả dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác hiện hành.

Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại viết về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được đăng, phát trên các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí. Những tác phẩm được trao thưởng ở các cuộc thi khác vẫn được quyền dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nhưng cần ghi rõ mức giải và cuộc thi do cơ quan nào tổ chức.

Thời gian tác phẩm dự Giải: Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 20/8/2019 đến ngày 10/8/2020. Thời gian phát động Giải từ tháng 10/2019. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10/8/2020 (theo dấu bưu điện).

Số lượng giải thưởng: Có 01 giải Đặc biệt, 03 giải A, 05 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích. Có 2 giải đồng hạng xuất sắc cho các cơ quan báo chí tiêu biểu.

Giá trị giải thưởng: Giải Đặc biệt là 100 triệu đồng, Giải A là 50 triệu đồng, Giải B là 30 triệu đồng, Giải C là 20 triệu đồng, Giải Khuyến khích là 10 triệu đồng. Giải đồng hạng xuất sắc cho cơ quan báo chí tiêu biểu là 15 triệu đồng. Tiền thưởng tác phẩm vào chung khảo là 2 triệu đồng.

Mục đích tổ chức giải nhằm xây dựng văn hóa Thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, kế thừa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long – Hà Nội “Ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình”; thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm văn hóa lớn.

Qua đó, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác tác phẩm xây dựng văn hóa Thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Đồng thời, ghi nhận, cổ vũ, động viên các phóng viên, biên tập viên, cá nhân tích cực tham gia và đóng góp trong công tác tuyên truyền xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với tuyên truyền “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố”; tuyên dương, khen thưởng những tác giả, tác phẩm báo chí chất lượng cao, có sức lan tỏa lớn; góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa người Hà Nội…

Dự kiến, lễ công bố và trao giải thưởng được tổ chức trong tháng 10/2020, nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2020) và kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội; chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025), tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ ĐHQGHN trân trọng kính mời cán bộ, giảng viên, học sinh và sinh viên ĐHQGHN công bố các tác phẩm trên các phương tiện báo chí truyền thông để tham dự giải.

>>> Công văn 172-CV/BTGĐU ngày 13/4/2020

 

 

 Ban Tuyên giáo Đảng uỷ ĐHQGHN - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ