TIN TỨC & SỰ KIỆN
TUYỂN DỤNG   Vị trí tuyển dụng 11:06:25 Ngày 29/09/2023 GMT+7
Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023
Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong việc đề xuất với ĐHQGHN ban hành quy chế và các quy định, hướng dẫn về hoạt động đánh giá năng lực người học hoặc ứng viên; chứng nhận kết quả phục vụ công tác tuyển chọn, tuyển sinh và đánh giá kết quả đào tạo; tổ chức các hoạt động đánh giá năng lực theo yêu cầu của ĐHQGHN và các hoạt động đánh giá năng lực người học, người lao động theo nhu cầu của các tổ chức, đơn vị ngoài ĐHQGHN.

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

Người đáp ứng các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Lý lịch rõ ràng;