TIN TỨC & SỰ KIỆN
Đào tạo Thạc sĩ-Chuyên ngành Địa vật lí

Mã số: 60 44 61

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…4012 /SĐH, ngày…26…tháng…10…năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức

Các môn học và cấu trúc của chương trình khung được trình bày ở đây nhằm trang bị cho các học viên cao học những kiến thức chuyên ngành, các kỹ năng nghiên cứu mới nhất, hiện đại nhất của lĩnh vực địa vật lí. Học viên cao học, sau khi được trang bị các kiến thức nêu trên sẽ có khả năng tổ chức nghiên cứu và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực địa vật lí. Cung cấp các kiến thức chuyên sâu về các phương pháp hiện đại trong nghiên cứu địa vật lí nhằm đào tạo cho học viên có trình độ phân tích và tổng hợp các tài liệu địa chất, địa vật lí.

2. Về năng lực:

Học viên cao học sau khi tốt nghiệp có khả năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực  tiễn trong công tác nghiên cứu địa vật lí ở Việt Nam.

3. Về kĩ năng:

 Nâng cao kỹ năng nghiên cứu và khả năng giải quyết các vấn đề thực tế.

          4. Về nghiên cứu:

Hiện nay, khoa Địa chất đã và đang tập trung phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu thuộc lĩnh vực Địa vật lí sau đây:

·    Địa vật lí dầu khí.

·    Địa vật lí công trình.

·    Địa vật lí môi trường.

·    Địa vật lí khoáng sản.

·    Vật lí địa cầu.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ  Địa chất.

+ Tiếng Anh: Master in Geology.

2. Môn thi tuyển sinh

+  Môn cơ bản: Toán cao cấp  II.

+  Môn cơ sở: Địa chất đại cương.

+  Môn ngoại ngữ: trình độ B (chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc).

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ :                                 56 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung bắt buộc:

11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

30 tín chỉ

- Bắt buộc:

20 tín chỉ

- Lựa chọn:

10 tín chỉ

+ Luận văn thạc sĩ:

15 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ