TIN TỨC & SỰ KIỆN
Đào tạo Thạc sĩ-Chuyên ngành Địa chất khoáng sản và thăm dò

Mã số: 60 44 59

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…3654…/SĐH, ngày…25…tháng…9…năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

2. Về kỹ năng:

3. Về năng lực:

Nam

4. Về nghiên cứu:

Hiện nay, khoa Địa chất đã và đang tập trung phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản  khu vực sau đây:

- Nghiên cứu cấu trúc trường quặng khu vực trên lãnh thổ Việt Nam.

- Nghiên cứu sinh khoáng trên cơ sở kiến tạo mảng

- Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp thạch họ.c cấu trúc trong công tác thành lập bản đồ chuyên đề về khoáng sản.

- Nghiên cứu các hoạt động kiến tạo trên lãnh thổ Việt Nam và cơ chế hình thành, phát sinh các trường quặng.

- Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp khai thác tận thu nguyên liệu khoáng quý hiếm.

- Nghiên cứu cơ chế hình thành và tích tụ các loại khoáng sản liên quan đến các đá magma và biến chất.

- Nghiên cứu cơ chế hình thành và tích tụ các loại khoáng sản liên quan đến đá trầm tích.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ khoa học Địa chất

+ Tiếng Anh: Master of Science in Geology

2. Môn thi tuyển sinh

+  Môn cơ bản: Toán cao cấp  II

+  Môn cơ sở: Địa chất đại cương

+  Môn ngoại ngữ: trình độ B, chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ :                                 56 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung bắt buộc:

11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

30 tín chỉ

- Bắt buộc:

20 tín chỉ

- Lựa chọn:

10 tín chỉ

+ Luận văn thạc sĩ:

15 tín chỉ

 

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ