TIN TỨC & SỰ KIỆN
Đào tạo Thạc sĩ-Chuyên ngành Địa mạo và cổ địa lí

Mã số: 60 44 72

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…3897…/SĐH, ngày…18…tháng 10…năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức:

Nắm được những kiến thức cơ bản, hiện đại và khả năng ứng dụng của nó trong các lĩnh vực thực tiễn.

2. Về kỹ năng:

3. Về năng lực:

Thực thi tốt những nhiệm vụ được đặt ra khi tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học ở cấp quốc gia và tự chủ trì được các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

4. Về nghiên cứu:

Các hướng nghiên cứu của chuyên ngành Địa mạo và cổ địa lí ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên bao gồm:

- Về lý thuyết: Địa mạo lí thuyết; Địa mạo bờ và đáy biển Việt Nam; Địa mạo nhiệt đới;

- Về địa mạo khu vực: Địa mạo các vùng đồng bằng; Địa mạo miền núi, Địa mạo karst; Cổ địa mạo và môi trường.

- Về ứng dụng: Nghiên cứu địa mạo trong giảm thiểu tai biến thiên nhiên;  Địa mạo công trình; Địa mạo trong tìm kiếm khoáng sản; Địa mạo trong quản lý môi trường; Địa mạo trong quản lý thống nhất đới bờ; Địa mạo trong quy hoạch và quản lý lãnh thổ,….

- Hướng ứng dụng công nghệ hiện đại trong nghiên cứu địa mạo.

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ  Địa lí.

+ Tiếng Anh: Master in Geography.

2. Mụn thi tuyển sinh

+  Môn cơ bản: Toán cao cấp  III.

+  Môn cơ sở: Địa lí đại cương.

+  Môn ngoại ngữ: trình độ B (chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc).

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ :                                 58 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung bắt buộc:

11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

32 tín chỉ

- Bắt buộc:

24 tín chỉ

- Lựa chọn:

 8 tín chỉ

+ Luận văn thạc sĩ:

15 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ