TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Đảm bảo chất lượng 00:00:00 Ngày 06/08/2020 GMT+7
Công tác đào tạo của ĐHQGHN cần phải đảm bảo chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội
Ngày 24/8/2017, tại Hòa Lạc, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ đào tạo năm học 2017 – 2018.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn và Trưởng ban Đào tạo Nguyễn Đình Đức đồng chủ trì Hội nghị.

Tới dự Hội nghị có Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải, đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Ban chức năng ĐHQGHN cùng toàn thể lãnh đạo và cán bộ viên chức làm công tác quản lý đào tạo đại học và sau đại học của các đơn vị thuộc ĐHQGHN.

Hội nghị đã nghe GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Trưởng Ban đào tạo trình bày báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ đào tạo năm học 2017 – 2018.

Báo cáo đã điểm qua các công việc trọng tâm của công tác đào tạo năm học vừa qua: công tác tuyển sinh đại học và sau đại học; công tác mở chương trình đào tạo mới và bổ sung chương trình đào tạo định hướng ứng dụng (đối với trình độ thạc sĩ); công tác đào tạo bậc đại học; công tác đào tạo bậc sau đại học; công tác đào tạo bậc trung học phổ thông; kiểm định và đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo; công tác giáo trình học liệu; công tác tin học hóa quản lý đào tạo.

Báo cáo cũng chỉ ra mục tiêu năm học mới 2017 – 2018, đó là: Bám sát giá trị cốt lõi “Chất lượng cao; Sáng tạo; Tiên phong; Tích hợp; Trách nhiệm; Phát triển bền vững” để thực hiện các giải pháp đồng bộ đổi mới tuyển sinh, tăng cường năng lực tổ chức quản lý đào tạo theo mô hình quản trị đại học tiên tiến, nâng cao chất lượng đào tạo từ bậc cử nhân đến tiến sĩ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, đào tạo, tuyển sinh của các đơn vị ở ĐHQGHN và tăng cường hội nhập quốc tế, đổi mới ngành nghề và phương thức tổ chức đào tạo để đáp ứng yêu cầu của tình hình, bối cảnh mới và yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực của cuộc cánh mạng công nghiệp 4.0, đồng thời tăng cường liên thông, liên kết trong các đơn vị đào tạo trong toàn ĐHQGHN.

Để thực hiện mục tiêu trên, các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra: Đổi mới và phát triển tổ chức và quản trị đại học; Tăng cường liên thông về tổ chức quản lý đào tạo, đẩy mạnh triển khai đào tạo tín chỉ; Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo ở ĐHQGHN theo Hướng dẫn về phân tầng chất lượng đã được ban hành; Triển khai Đề án đổi mới công tác tổ chức và quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ theo Quy chế mới; Tăng cường tin học hóa quản lý đào tạo; Các đơn vị đào tạo tăng cường các giải pháp để thu hút, trao đổi sinh viên quốc tế.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác đào tạo cũng như nỗ lực của những cán bộ thực hiện công tác này trong ĐHQGHN.

Giám đốc yêu cầu, trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN cần nhìn nhận rõ những cơ hội và thách thức, cũng như  kiên trì với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, từng bước tiếp cận chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn nêu ra các nhiệm vụ chính trong công tác đào tạo của ĐHQGHN trong năm học 2017 – 2018:

Một là, các đơn vị cần xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp với tình hình thực tiễn cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Tiếp tục ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong công tác xét tuyển, nhập học đại học chính quy và sau đại học.

Hai là, cần tập trung, nâng cao chất lượng đào tạo bằng giải pháp tổng thể như: Nghiên cứu đề xuất tỉ lệ phân bố hợp lý cơ cấu các CTĐT, loại hình đào tạo từ bậc đại học đến tiến sĩ; Tăng cường triển khai các CTĐT CLC tương ứng với chi phí đào tạo chất lượng cao ở trình độ đại học và thạc sĩ; Đề xuất mở thí điểm các CTĐT theo nhu cầu nhân lực của xã hội.

Ba là, cần đổi mới và tăng cường quản lý quá trình đào tạo, hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý đào tạo; thực hiện quản lý chung các môn chung trong toàn ĐHQGHN.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách quy trình, thủ tục trong tổ chức đào tạo SĐH: tiến hành cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính theo mô hình quản trị đại học tiên tiến nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho người học hoàn thành CTĐT.

Năm là, ở bậc đào tạo tiến sĩ, cần tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế. Các đơn vị cần tổ chức tập huấn, hướng dẫn cụ thể cho cán bộ, giảng viên và nghiên cứu sinh những điểm đổi mới trong Quy chế đào tạo tiến sĩ.

Sáu là, cần tổ chức tổng kết công tác đào tạo theo tín chỉ để có được những đánh giá toàn diện và có hệ thống về tính hiệu quả của phương thức này cũng như chỉ ra những thực trạng, khó khăn, từ đó đưa ra các giải pháp để thúc đẩy chất lượng mô hình đào tạo theo tín chỉ của đơn vị trong năm học tới.

Bên cạnh đó, cần đổi mới trong công tác thực tập, thực tế của sinh viên cũng như chuẩn bị cho các em những kiến thức về hướng nghiệp, khởi nghiệp. Không chỉ đào tạo kiến thức, cần bồi dưỡng những kỹ năng bổ trợ cho sinh viên, giúp nâng cao khả năng kiếm việc làm và dễ dàng thích ứng với môi trường thực tiễn. Hoàn thiện mô hình “một cửa” trong công tác sinh viên nhằm mang lại nhiều tiện ích cho cả cán bộ và sinh viên, giảm thiểu thời gian trong công tác quản lí và điều hành.

Năm 2017, ĐHQGHN sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển đại học và tham gia nhóm xét tuyển miền Bắc để lọc ảo (gồm 56 trường đại học phía Bắc), tính đến 17h00 ngày 08/8/2017, ĐHQGHN đã có 6.883 thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến, đạt gần 94% so với chỉ tiêu năm 2017 (chưa kể số thí sinh trúng tuyển theo diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, đánh giá năng lực, dự bị dân tộc,..).

Kì thi tuyển sinh sau đại học (SĐH) năm 2016 đã được diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định. Việc tuyển sinh theo phương thức ĐGNL được mở rộng quy mô lên 65 chuyên ngành. Đặc biệt, năm 2016 ĐHQGHN đã ban hành Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh SĐH tạo hành lang pháp lí phù hợp cho công tác tuyển sinh SĐH.

Cả năm 2016, toàn ĐHQGHN có 2.688 thí sinh trúng tuyển bậc thạc sĩ, đạt 105% so với năm 2015 (2.562) và 358 thí sinh trúng tuyển bậc tiến sĩ, đạt 101% so với năm 2015 (354).

ĐHQGHN cũng đã phối hợp với các đơn vị xây dựng Đề án Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, thạc sĩ cho các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và các vùng kinh tế trọng điểm.

Trong đợt 1 kì thi tuyển sinh SĐH năm 2017 vừa qua, lần đầu tiên ĐHQGHN xây dựng và áp dụng thống nhất phần mềm tuyển sinh SĐH, tạo thuận lợi cho người dự thi, thể hiện sự minh bạch, khách quan cũng  như tiết kiệm thời gian, công sức cho các đơn vị đào tạo.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế tự chủ đại học đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, công tác mở các chương trình đào tạo mới trong năm học vừa qua tại ĐHQGHN đã có sự phát triển nhanh và mạnh cả về số lượng và thay đổi cơ cấu ngành nghề (từ các ngành khoa học cơ bản sang các ngành có nghề, các ngành kỹ thuật, công nghệ). Năm học 2016 – 2017, toàn ĐHQGHN có 55 chương trình các loại, các bậc học được phê duyệt.

Quy mô đào tạo bậc đại học của ĐHQGHN được duy trì ổn định. Công tác xét tốt nghiệp, cấp phát văn bằng diễn ra đúng kế hoạch, đúng quy định.

Các đơn vị tiếp tục chú trọng việc phát triển các CTĐT tài năng, tiên tiến, chất lượng cao, chuẩn quốc tế trong năm học 2016-2017 nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại ĐHQGHN. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp các chương trình này đạt gần 85%.

Năm học 2016 – 2017, ĐHQGHN triển khai xây dựng, ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ và xây dựng Đề án đổi mới đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN.

Năm 2017, ĐHQGHN sửa đổi, ban hành Hướng dẫn mới về đào tạo ngoại ngữ trong toàn ĐHQGHN, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về giảng dạy và học tập ngoại ngữ nhiều năm nay, tạo điều kiện cho sinh viên.

Công tác tuyển sinh và đào tạo bậc THPT chuyên được đánh giá tốt. Thành tích xuất sắc của khối THPT chuyên với nhiều giải quốc gia và huy chương quốc tế đã góp phần mang lại uy tín và thương hiệu cho ĐHQGHN. Đây cũng là năm đầu tiên Trường THPT Khoa học Giáo dục thuộc Trường ĐH Giáo dục bắt đầu tuyển sinh.

Thời gian qua, các chương trình trao đổi sinh viên tại ĐHQGHN được phát triển mạnh mẽ. Các chương trình trao đổi sinh viên giữa ĐHQGHN và các đối tác quốc tế ngày càng có sức hút với sinh viên, số lượng học bổng ngày càng gia tăng. ĐHQGHN đang triển khai các chương trình trao đổi sinh viên AUN-ACTS, MOU, EU SHARE, UMAP...

Công tác giáo trình luôn được ĐHQGHN xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. ĐHQGHN xây dựng Tủ sách khoa học mang thương hiệu của ĐHQGHN, ưu tiên xuất bản những sách về đào tạo tài năng, những công trình khoa học đạt giải thưởng cấp Nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh do các tác giả là cán bộ của ĐHQGHN biên soạn. Trong năm 2016-2017, Trung tâm Thông tin Thư viện đã chính thức đưa vào phục vụ cổng thông tin thư viện mớisản phẩm của Dự án “Xây dựng Thư viện số thế hệ 2.0 – nền tảng cho hoạt động nghiên cứu và đào tạo đỉnh cao của ĐHQGHN. Đồng thời, ĐHQGHN đã rà soát bổ sung cơ sở học liệu bậc đại học, sau đại học.

Không ngừng nâng cao năng lực quản lý điều hành công tác đào tạo, ĐHQGHN tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin thực hiện chức năng quản lý đào tạo thống nhất từ khâu đăng ký tuyển sinh, thi tuyển, xét tuyển, nhập học, tổ chức đào tạo, xét tốt nghiệp từ bậc đại học đến SĐH. Công tác tin học hóa quản lý đào tạo đại học và thạc sĩ đã đi vào nề nếp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh ngày càng thể hiện tính độc đáo, sáng tạo, tiên phong của ĐHQGHN. 

 Sinh Vũ - Ảnh: Quốc Toản - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược