TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin các đơn vị 11:04:12 Ngày 06/02/2021 GMT+7
Giảng dạy và học tập theo hướng đổi mới sáng tạo, tăng khả năng thích ứng của sinh viên với thị trường lao động
Việc đổi mới giảng dạy các môn chung được thực hiện theo Đề án về “Đổi mới quản lý đào tạo các học phần chung tại ĐHQGHN”, đã tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên lựa chọn môn học theo kế hoạch và thời gian phù hợp. Đề án “Đổi mới công tác thực tập, thực tế trong đào tạo nhằm tăng cường khả năng có việc làm của sinh viên ở ĐHQGHN” được triển khai theo hướng sinh viên có kỳ thực tập tại địa phương, doanh nghiệp; thúc đẩy sinh viên tiếp cận sớm với yêu cầu chuyên môn của thị trường lao động và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp.

 

Các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN đã thực sự vào cuộc để triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học cũng như trọng tâm của giai đoạn 2020-2025 một cách nghiêm túc và tích cực; và coi việc đổi mới là sự sống còn, phát triển của đơn vị trong bối cảnh hiện nay. Trên thực tế có trường đã triển khai thực hiện đổi mới HĐGD như áp dụng một số công nghệ giảng dạy tiên tiến (đào tạo trực tuyến 1 số bài giảng, áp dụng công nghệ blended leaning, số hóa các bài thực tập và tài liệu phục vụ đào tạo,…); tăng cường thực hành thực tập và đầu tư các PTN hiện đại; xây dựng các chương trình đào tạo liên ngành, liên đơn vị; tận dụng tranh thủ các đối tác quốc tế đổi mới HĐGD; đổi mới chương trình đào tạo; gắn đào tạo với nghiên cứu và xây dựng các nhóm nghiên cứu; tăng cường hợp tác với doanh nghiệp; Xây dựng website môn học (năm 2019, trường ĐHNN đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng 30 website môn học); Điều chỉnh các học phần theo hướng nâng cao và phù hợp với thực tiễn (ĐHKT điều chỉnh 64 đề cương các học phần trong CTĐT ĐH, thạc sĩ); Xây dựng các học phần mới để đưa vào giảng dạy từ năm học 2020-2021 (Trường ĐHNN); tăng cường hợp tác với doanh nghiệp để SV có thể tham gia thực tập thực tế từ 01 tháng 01 kỳ; nhiều đơn vị đang khẩn trương tiến hành xây dựng phần mềm LMS để tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo, giảng dạy trực tuyến để áp dụng trong năm học 2020-2021 nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19 và dần chuyển sang đào tạo trực tuyến một phần.

 Tùng Quân - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ