TIN TỨC & SỰ KIỆN
Cơ sở Hòa Lạc   Tin tức về Dự án 12:26:28 Ngày 02/11/2022 GMT+7
Bộ Xây dựng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN
Ngày 28/10/2022, Bộ Xây dựng có Quyết định số 990/QĐ-BXD về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Giáo dục (QG-HN14) thuộc dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Đây sẽ là trường đại học chuẩn quốc tế tại Việt Nam về các khoa học liên ngành và công nghệ tiên tiến…

Trên cơ sở tuân thủ các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định trong Quyết định số 234/QĐ-BXD ngày 11/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; Quyết định số 1267/QĐ-BXD ngày 21/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; Quyết định số 878/QĐ-BXD ngày 25/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế và các quy định hiện hành.

Phối cảnh quy hoạch tổng thể ĐHQGHN tại Hòa Lạc

Khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Giáo dục (QG-HN14) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội có vị trí địa lý phía Bắc giáp tuyến đường số 2 và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, phía Đông giáp khu Ký túc xá số 4, phía Nam giáp tuyến đường số 7, số 9, số 12 và khu Trường Đại học Việt Nhật, phía Tây giáp tuyến số 5 và khu Trung tâm ĐHQGHN.

Phạm vi, ranh giới khu vực lập quy hoạch bao gồm các lô đất dự kiến bố trí các đơn vị được xác định trên Sơ đồ vị trí và giới hạn phạm vi lập quy hoạch. Diện tích khu vực dự án quy hoạch khoảng: 17,75 ha; Quy mô dự kiến: 7.500 học viên và 754 cán bộ.

Việc xây dựng đồng bộ theo quy hoạch sẽ cụ thể hóa Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (Quy hoạch phân khu 1/2000), giải pháp quy hoạch chi tiết Trường Đại học Giáo dục phải đảm bảo sự gắn kết với quy hoạch các khu chức năng khác về không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung, đảm bảo tính độc lập tương đối kết hợp với tính liên thông.

Thiết kế xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong toàn bộ trong khuôn viên Trường Đại học Giáo dục và kết nối đồng bộ tại các điểm đã được thỏa thuận kết nối theo quy hoạch phân khu 1/2000 đã được phê duyệt, làm cơ sở lập dự án đầu tư, quản lý và xây dựng Trường theo quy hoạch. Xác định Quy mô, diện tích các khu chức năng của Trường Đại học Giáo dục trên nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm và sử dụng đất hiệu quả.

Đảm bảo kết nối đồng bộ về không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu vực dự án; Các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo theo QCVN 01:2021/BXD và các quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành. Khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Giáo dục (QG-HN14) thuộc dự án ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc có tổng diện tích là: 17,75 ha, các chỉ tiêu sử dụng đất các khu chức năng được xác định tại bảng quy hoạch sử dụng đất toàn khu vực dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức công bố, công khai quy hoạch chi tiết lên Cổng Thông tin điện tử Quốc gia về Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch đô thị để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết theo quy định hiện hành.

Cụ thể, các khu các trường thực hành sư phạm bao gồm: các khối nhà học, nhà phục vụ học tập, nhà đa năng, các khu sân chơi, khu trải nghiệm. Hình thức công trình hiện đại phù hợp với lứa tuổi đào tạo và không gian học tập, sinh hoạt của học sinh. Trường THPT Khoa học Giáo dục, Trường ĐH Giáo dục đã được tự chủ và phê duyệt chủ động triển khai tại Hòa Lạc theo hướng dẫn của ĐHQGHN.

Đại học Quốc gia Hà Nội được giao nhiệm vụ phối hợp và có trách nhiệm rà soát, quản lý chặt chẽ, kịp thời đề xuất khắc phục những phát sinh (nếu có) đảm bảo việc quản lý, phát triển phù hợp với các nội dung Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Giáo dục (QG-HN14) thuộc dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc và các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã được duyệt; lưu trữ hồ sơ đồ án theo quy định.

Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai lập dự án đầu tư trên cơ sở Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Giáo dục (QG-HN14) thuộc dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được duyệt. Trong giai đoạn thực hiện đầu tư, Đại học Quốc gia Hà Nội có trách nhiệm phân kỳ đầu tư phù hợp với nguồn vốn, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho từng giai đoạn.

Chi tiết quyết định 990/QĐ-BXD

 

 Thùy Dương - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ