Tiêu điểm  Nhân vật & đối thoại 15:19:12 Ngày 28/01/2022 GMT+7
Xứng đáng với niềm tin của Đảng và kì vọng của nhân dân
Trong Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2010-2020, Đảng ta xác định, phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân là một trong các khâu đột phá. Với vị thế là trung tâm đại học hàng đầu của cả nước, ĐHQGHN đã đề ra những giải pháp thực tiễn mang tính đột phá mạnh góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XI vào cuộc sống. Bản tin ĐHQGHN đã có dịp trao đổi với PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thành ủy viên Đảng bộ thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN về vấn đề này.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã nhấn mạnh ba khâu đột phá chiến lược để phát triển đất nước, trong đó có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV cũng đặc biệt nhấn mạnh chủ trương phát triển kinh tế tri thức. Xin đồng chí cho biết ĐHQGHN đã triển khai nhiệm vụ, chủ trương này vào thực tiễn công tác của mình như thế nào?
Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng tiếp tục khẳng định mạnh mẽ chủ trương coi phát triển giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ là “quốc sách hàng đầu” trong chiến lược phát triển quốc gia thời kì đất nước đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế. Trong các khâu đột phá chiến lược, Đảng ta nhấn mạnh chủ trương phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Với vị thế là Thủ đô, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học và giáo dục của cả nước, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV đã khẳng định rất mạnh mẽ chủ trương đẩy mạnh phát triển khoa học – công nghệ và giáo dục – đào tạo, tập trung các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phát triển nguồn nhân lực, gia tăng hàm lượng “chất xám” trong tăng trưởng kinh tế, quyết tâm đưa Thủ đô trở thành đầu tàu phát triển kinh tế tri thức và điểm sáng văn minh – văn hiến của cả nước, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đây là những nhiệm vụ, chủ trương hoàn toàn đúng đắn, thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược sáng suốt của Đảng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn dân tộc nói chung và của Thủ đô Hà Nội nói riêng.
Về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV, Đảng ủy ĐHQGHN đã xây dựng chương trình hành động cụ thể để đưa nghị quyết vào cuộc sống, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng: triển khai quyết liệt và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nhiệm vụ chiến lược là xây dựng ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế; đổi mới cản bản, toàn diện và đồng bộ quản trị đại học; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế tri thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ để tạo ra những sản phẩm nghiên cứu khoa học đỉnh cao, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển theo chiều sâu góp phần tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí, giảng viên, nghiên cứu viên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển ĐHQGHN; đa dạng hóa, phát triển nguồn lực tài chính để phát triển ĐHQGHN đạt chuẩn quốc tế; hiện đại hóa cơ sở vật chất, hệ thống học liệu đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, dịch vụ chất lượng cao; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận và xây dựng tinh thần cộng đồng và thương hiệu ĐHQGHN; tăng cường công tác xây dựng đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể quần chúng tham gia phát triển ĐHQGHN. Xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã nêu chính là hành động thiết thực của ĐHQGHN để triển khai, đưa đường lối và những chủ trương, quyết sách của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV vào hoạt động thực tiễn của mình.
Xin đồng chí cho biết ĐHQGHN có những giải pháp quan trọng nào để thực hiện các nhiệm vụ đã nêu?
Một là, nâng cao nhận thức của toàn bộ hệ thống chính trị, ở tất cả các cấp, các đơn vị, tạo nên quyết tâm chính trị với sự đồng thuận cao của toàn thể cán bộ, học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Hai là, đổi mới quản trị đại học; đưa phương thức đào tạo theo tín chỉ đi vào chiều sâu; đổi mới nội dung, hiện đại hóa chương trình đào tạo theo các chuẩn mực quốc tế, áp dụng CDIO; đổi mới phương thức tuyển sinh, nhất là tuyển sinh sau đại học và kiểm tra, đánh giá theo phương châm đánh giá đúng và toàn diện năng lực của người học; đẩy mạnh công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục theo các tiêu chuẩn quốc tế, thực hiện cam kết chất lượng; tích hợp cao giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng “đào tạo thông qua nghiên cứu và nghiên cứu để nâng cao chất lượng đào tạo và giải quyết các vấn đề của cuộc sống”; tăng cường liên thông, liên kết trong đào tạo, triển khai mạnh mẽ chủ trương đào tạo ngành kép, cấp bằng kép, gia tăng cơ hội việc làm cho người học, đáp ứng yêu cầu của xã hội,... tất cả những giải pháp nêu trên đã thể hiện rõ trong bộ quy chế đào tạo đại học và sau đại học ở ĐHQGHN mới được ban hành trong năm vừa qua.
Ba là, đổi mới mạnh mẽ nghiên cứu khoa học theo nguyên tắc lấy chất lượng và hiệu quả của sản phẩm đầu ra làm tiêu chí gốc trong xác định, tổ chức triển khai và nghiệm thu, đánh giá, chuyển giao, ứng dụng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Theo đó, toàn bộ hệ thống và cơ cấu nhiệm vụ KHCN đã được tổ chức lại nhằm phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực, đưa lại hiệu quả và chất lượng cao nhất với những sản phẩm KHCN đỉnh cao, có tính ứng dụng cao.
Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả liên thông, liên kết trong tất cả các hoạt động, bao gồm cả liên thông, liên kết trong và ngoài nhằm phát huy cao độ lợi thế của vị thế, cơ cấu, mô hình và cơ chế của ĐHQGHN, thu hút và sử dụng tối ưu hóa các nguồn lực. Theo hướng đó, trong năm vừa qua, ĐHQGHN đã đưa những quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước phát triển lên một tầm cao mới với chất lượng, hiệu quả cao hơn. ĐHQGHN đã thiết lập và triển khai có hiệu quả các chương trình hợp tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường, ĐHQG. HCM, tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh và đặc biệt là với Thủ đô Hà Nội. Các chương trình hợp tác với các đối tác quốc tế có uy tín và đẳng cấp cao cũng ngày càng đi vào chiều sâu, như các chương trình hợp tác với một số đại học, viện nghiên cứu ở Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy, Đan Mạch, Bỉ, Trung Quốc,...
Năm là, phân bổ nguồn lực trong triển khai các nhiệm vụ gắn với sản phẩm đầu ra và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng hiệu quả đầu tư.
Như vậy, với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy và Ban Giám đốc, nỗ lực, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, thầy trò ĐHQGHN trong việc triển khai đồng bộ hệ thống các giải pháp quan trọng nói trên, các hoạt động của ĐHQGHN đang có những chuyển biến tích cực, vị thế và uy tín của ĐHQGHN được tiếp tục khẳng định và nâng cao cả ở trong nước và quốc tế.
Vậy đâu là giải pháp chiến lược có tính đột phá, thưa đồng chí?
Giải pháp chiến lược có tính đột phá mạnh của ĐHQGHN là tổ chức triển khai thắng lợi Nhiệm vụ chiến lược (NVCL), nhằm phát triển một số ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế. NVCL được triển khai từ năm 2008, đến nay đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, rất khả quan. Trong năm vừa qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã chỉ đạo rà soát và triển khai nhiều biện pháp cụ thể, đồng bộ và quyết liệt hơn để NVCL đạt được mục tiêu và đưa lại những sản phẩm đầu ra có tác động lan tỏa, tích cực trong toàn ĐHQGHN. Sở dĩ NVCL được xem là giải pháp chiến lược có tính đột phá mạnh vì nó vừa phát huy được truyền thống học thuật, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế về mô hình và cơ cấu của ĐHQGHN, cho phép tập trung đầu tư và sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn lực hiện có, đồng thời thu hút thêm được các nguồn lực khác để đầu tư tập trung vào những ngành, chuyên ngành có các điều kiện phát triển cao nhanh chóng đạt chuẩn trình độ quốc tế. NVCL tạo nên các mũi đột phá, các điểm tựa có tác động lan tỏa mạnh nhằm đưa ĐHQGHN trở thành một đại học nghiên cứu hiện đại, đạt trình độ quốc tế, đóng góp to lớn và thiết thực hơn cho đất nước. Cần nói thêm là, NVCL không chỉ hướng tới các sản phẩm đỉnh cao về đào tạo và nghiên cứu khoa học mà còn góp phần phát triển toàn diện và bền vững các ngành, chuyên ngành và toàn đơn vị, trong đó cốt yếu nhất là đội ngũ cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý đạt chuẩn quốc tế. Đây chính là yếu tố đảm bảo cho tính bền vững và tính lan tỏa mạnh của NVCL.
Đồng chí cho biết những thuận lợi cơ bản và những khó khăn, thách thức chủ yếu trong việc triển khai NVCL nói riêng và các giải pháp nói chung như đã nêu?
Trên chặng đường nỗ lực vươn lên đạt chuẩn mực quốc tế tiên tiến, đóng góp nhiều hơn cho đất nước, ĐHQGHN đang có nhiều thuận lợi to lớn. Trong đó, quan trọng nhất là sự ủng hộ mạnh mẽ của Trung ương Đảng, Chính phủ. Sự ủng hộ, hợp tác và giúp đỡ có hiệu quả của các bộ, ban, ngành, của Thủ đô Hà Nội, các địa phương và các đối tác trong và ngoài nước. Nhưng đặc biệt quan trọng và đóng vai trò quyết định nhất là sự đoàn kết, đồng thuận cao, cùng chia sẻ quyết tâm chính trị, khát vọng và niềm tin của toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh và sinh viên ĐHQGHN. Truyền thống học thuật đáng tự hào và những kinh nghiệm quý báu được đúc kết từ những chặng đường đã qua cũng là một thế mạnh vượt trội, một điểm tựa quan trọng cho những nỗ lực đổi mới mang tính đột phá của chúng ta trong thời gian tới.
Trước mắt, sự nghiệp đổi mới và phát triển của ĐHQGHN còn phải đương đầu với một số khó khăn, thách thức không nhỏ. Về những khó khăn khách quan, kỉ nguyên văn minh trí tuệ, nền kinh tế tri thức phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa không cho phép bất kì quốc gia hay đại học nào đứng ngoài cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển khoa học – công nghệ đỉnh cao. Trong khi đó, chúng ta lại đang có khoảng cách khá xa so với các đại học hàng đầu thế giới. Vì vậy, vươn lên để đạt được các chuẩn trình độ quốc tế tiên tiến, sánh vai với các đại học hàng đầu thế giới rõ ràng là một thách thức rất lớn. Tuy nhiên, thách thức này cũng chính là cơ hội lớn. Trên thế giới có không ít những đại học từng nằm trong nhóm đỉnh cao nhưng sau đó bị tụt hậu, trong khi đó lại có những đại học “trẻ”, vốn ít danh tiếng, nhưng đã biết cách nhanh chóng đổi mới và gia nhập vào danh sách những đại học đỉnh cao. Khả năng “đi tắt, đón đầu” là hoàn toàn hiện thực, vấn đề chủ yếu là ở chỗ chúng ta có quyết tâm đổi mới, tự vượt lên chính mình với những phương thức và bước đi phù hợp hay không.
Mặt khác, để tạo nên những bứt phá mạnh trong phát triển thì cần có nhiều nguồn lực. Hiện nay, nhìn chung, quy mô đầu tư các nguồn lực đầu vào hàng năm của ĐHQGHN chưa bằng 10% quy mô nguồn lực đầu vào của các đại học hàng đầu ở châu Á và nếu so với các đại học hàng đầu thế giới thì còn nhỏ hơn nữa. Tiếp theo, cơ chế, chính sách cho phát triển KHCN và giáo dục đại học nói chung và cơ chế, chính sách đối với ĐHQGHN nói riêng cũng còn nhiều bất cập. Trình độ quản trị đại học ở nước ta nói chung và ở ĐHQGHN nói riêng còn khá lạc hậu, chưa tạo ra môi trường đủ thuận lợi cho các cuộc cải cách mang tính đột phá. Bên cạnh đó còn có những khó khăn khác, bao gồm cả sức ì, cả quán tính của bảo thủ có thể tồn tại ngay trong cách làm, lối nghĩ cũ vốn đã ăn sâu trong mỗi chúng ta... Tuy nhiên, với những gì mà ĐHQGHN đã đạt được trong những năm qua và các giải pháp đang thực hiện cho phép chúng ta tin tưởng vững chắc sẽ thực hiện được thành công các nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng vào sự thành công của việc thực hiện các nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV, xứng đáng với niềm tin của Đảng và kỳ vọng của nhân dân.
Xin cảm ơn đồng chí!
 
 Việt Hà (thực hiện) - Bản tin số 250 - Tháng 01/2012
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin số 359 (2021) | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC