Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Nhà ăn sinh viên

NHÀ ĂN SINH VIÊN

        Hiện nay, Trung tâm nội trú có 4 nhà ăn dành cho sinh viên: 1 nhà ăn ở KTX Ngoại ngữ và 3 nhà ăn thuộc KTX Mễ Trì.

        Mỗi nhà ăn KTX Mễ Trì có dung lượng đáp ứng được 500 người. 3 nhà ăn đáp ứng được tổng số hơn 1.500 người. Nhà ăn KTX Ngoại ngữ đáp ứng được nhu cầu của 700 người

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   |