Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Chương trình trao đổi sinh viên của Trường Đại học Kansai, Nhật Bản năm 2014

ĐHQGHN thông báo chương trình trao đổi sinh viên năm 2014 với Trường Đại học Kansai, Nhật Bản.
Đối tượng: Sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật và Nhật Bản học Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường ĐH Ngoại Ngữ
Điều kiện ứng viên:
- Đủ trình độ tiếng Nhật để học tập
- Có kết quả học tập giỏi
- Có sức khỏe và đạo đức tốt
Thông tin chi tiết và hồ sơ xin học bổng xem tại địa chỉ:

http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/english/exchange/ap.html

 

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký:

 
Các đơn vị tập hợp hồ sơ sinh viên gửi về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên)trước ngày 31/10/2013

 VNU Media - Ban CT&CTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   |