Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Mời tham dự buổi giới thiệu chương trình học bổng của Trường Đại học Hồng Kông năm 2017

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo   

Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Hồng Kong tổ chức buổi giới thiệu chương trình học bổng thạc sĩ và tiến sĩ của Trường Đại học Hồng Kông năm 2017 cho các đối tượng là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh (HVCH, NCS).

Thời gian:        14 giờ 30 phút ngày 11/5/2017 (Thứ Năm)         

(Thời gian bắt đầu: 15 giờ, ngày 11/5/2017)

Địa điểm:         Phòng 901- Tầng 9 Nhà điều hành ĐHQGHN

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội dung:         Giới thiệu về chương trình học bổng thạc sĩ, chương trình học bổng tiến sĩ; cách thức làm hồ sơ, đăng ký; hỏi - đáp…

Chi tiết học bổng

Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1. Chọn cử sinh viên đang học năm thứ 3, thứ 4 và HVCH, NCS của đơn vị đến tham dự chương trình với số lượng cụ thể:

STT

Đơn vị đào tạo

Số lượng sinh viên

Số lượng HVCH, NCS

1

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

10

5

2

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

10

5

3

Trường ĐH Ngoại ngữ

10

5

4

Trường ĐH Công nghệ

10

5

5

Trường ĐH Kinh tế

10

5

6

Trường ĐH Giáo dục

10

5

7

Trường ĐH Việt Nhật

-

5

8

Khoa Luật

10

5

9

Khoa Y Dược

10

-

 

TỔNG CỘNG

80

40

2. Lập danh sách sinh viên, HVCH, NCS tham dự chương trình và gửi về Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Ban Chính trị và Công tác HSSV) theo địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 9/5/2017.

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   |