Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Quyết định hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho người học ở ĐHQGHN năm 2017

Ngày 17/11/2017 Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành quyết đinh về việc hỗ trợ 18 công trình công bố quốc tế chưa được tài trợ từ các đề tài, dự án khoa học và công nghệ và 02 công trình được chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ.

Chi tiết trong danh sách dưới đây:

STT

Họ và tên người học

Đơn vị

Tên công trình

Tên đầy đủ của
tạp chí hoặc đơn vị cấp bằng Sở hữu trí tuệ

Năm
công bố

Người học là tác giả chính

Cấp độ công bố/Loại hình đăng ký

Kinh phí hỗ trợ

1.    

Nguyễn Hữu Huấn

Trường ĐHKHTN

Factors effect to the sulfide generation rate in the To Lich river, Vietnam

ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences

2013

x

ISI/SCOPUS Q3

16.000.000

2.    

Nguyễn Minh Phương

Trường ĐHKHTN

The role of aquatic plants and microorganisms in domestic wastewater treatment

Environmental Engineering and Management Journal

2014

 

ISI/SCOPUS Q3

8.000.000

3.    

Nguyễn Thu Hường

Trường ĐHKHTN

Novel approach to measure the leptonic η(')→μ+μ− decays via charmed meson decays

Physical Review D

2016

x

ISI/SCOPUS Q1

30.000.000

4.    

Thân Thị Cúc

Trường ĐHKHTN

Optimization of Synthesis of ZnO:Al as n-Type Transparent Conductive Layer for Oxide-Semiconductor-Based Solar Cells

Journal of Electronic Materials

 

2016

 

ISI/SCOPUS Q2

12.000.000

5.    

Phạm Huy Thông

Trường ĐHKHTN

Picture fuzzy clustering for complex data

Engineering Applications of Artificial Intelligence

2016

x

ISI/SCOPUS Q1

30.000.000

6.    

Phạm Huy Thông

Trường ĐHKHTN

A novel automatic picture fuzzy clustering method based on particle swarm optimization and picture composite cardinality

Knowledge-Based Systems

2016

x

ISI/SCOPUS Q1

30.000.000

7.    

Nguyễn Thị Nga

Trường ĐHKHTN

Buckling and postbuckling nonlinear analysis of imperfect FGM plates reinforced by FGM stiffeners with temperature-dependent properties based on TSDT

Acta Mechanica

2016

x

ISI/SCOPUS Q1

30.000.000

8.    

Nguyễn Thị Nga

Trường ĐHKHTN

Nonlinear stability analysis of stiffened functionally graded material sandwich cylindrical shells with general Sigmoid law and power law in thermal environment using third-order shear deformation theory”

Journal of Sandwich Structures and Materials

2017

x

ISI/SCOPUS Q1

30.000.000

9.    

Hoàng Mạnh Hà

Trường ĐHKHTN

Radiative transition dynamics of holmium ions-doped LaF3 nanocrystals

 

Journal of Materials Science: Materials in Electronics

2017

x

ISI/SCOPUS Q2

20.000.000

10.   

Sa Thị Lan Anh

Trường ĐHKHTN

Unparticle effects on BhaBha scattering

 

Canadian Journal of Physics

2017

x

ISI/SCOPUS Q3

16.000.000

11.   

Nguyễn Vân Anh

Trường ĐHKHTN

Silicic acid as a dispersibility enhancer in a Fe-oxide-rich kaolinitic soil clay

Geoderma

2017

 

ISI/SCOPUS Q1

15.000.000

12.   

Vũ Anh Phương

Trường ĐHKHTN

Clinical screening of paraquat in plasma samples using capillary electrophoresis with contactless conductivity detection: Towards rapid diagnosis and therapeutic treatment of acute paraquat poisoning in Vietnam

Journal of Chromatography B

2017

x

ISI/SCOPUS Q2

20.000.000

13.   

Nguyễn Thị Liên

Trường ĐHKHTN

Screening determination of food additives using capillary electrophoresis coupled with contactless conductivity detection: A case study in Vietnam

Food Control 2017

2017

 

ISI/SCOPUS Q1

15.000.000

14.   

Phạm Thị Linh

Trường ĐHKHTN

Stability of periodically switched discrete-time linear singular systems

Journal of Difference Equations and Applications

2017

 

ISI/SCOPUS Q2

12.000.000

15.   

Nguyễn Thị Thu Hương

Trường ĐHKHTN

Cascade Thiol-Michael-aldol reaction promoted by tetramethyl guanidine: synthesis of 2H-Thiochromene-3-carboxylate libraries

Synlett

2017

x

ISI/SCOPUS Q2

20.000.000

16.   

Phạm Thị Hồng Nhung

Trường ĐHKHTN

Quy trình sản xuất dòng tế bào biểu hiện thụ thể Neurokinin-1 của người (hNK1R)

Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam), Quyết định số 49722/QĐ-SHTT ngày 25/07/2017

2017

 

Độc quyền sáng chế

15.000.000

17.   

Nguyễn Duy Thiện

Trường ĐHKHTN

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: Phương pháp điều chế dung dịch nano kim loại quý dạng keo bằng điện hóa siêu âm

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: số 963. Cục Sở hữu trí tuệ, quyết định số 16282/QĐ-SHTT, ngày 4-4-2012

2012 bảo hộ đến 2022

 

Độc quyền giải pháp hữu ích

10.000.000

18.   

Lê Thị Hoàng Yến

Viện VSV&CNSH

The production of B-glucosidases by Fusarium proliferatum NBRC109045 isolated from Vietnamese forest

AMB Express

2012

 

ISI/SCOPUS Q3

8.000.000

19.   

Lê Hồng Hải

Trường ĐHCN

Automatic Detection of Singular Points in Fingerprint Images Using Convolution Neural Netwworks

Intelligent Information and Database Systems

2017

x

ISI/SCOPUS Q4

16.000.000

20.   

Bùi Tiến Đạt

Khoa Luật

Procedural Proportionality: The Remedy fosr an Uncertain Jurisprudence of Minor Offense Justice

Criminal Law and Philosophy

2017

x

ISI/SCOPUS Q2

20.000.000

 

 Đ.T.H - Ban Khoa học Công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   |