Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Bảng hỏi dành cho các cựu học sinh - sinh viên ĐHQGHN đã nhận học bổng Lawrence S. Ting

Trong 15 năm qua, Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting đã tổ chức 17 Lễ trao Học bổng với tổng cộng 6.084 suất cho học sinh/sinh viên (HSSV) các trường Trung học và Đại học trên cả nước.

Hiện tại, Quỹ đang có kế hoạch thiết lập Mạng lưới Cựu học sinh/sinh viên nhận học bổng Lawrence S. Ting nhằm kết nối với các cựu học sinh/sinh viên với mong muốn các bạn có thể chia sẻ lẫn nhau cũng như với Quỹ các câu chuyện thay đổi cuộc sống của các bạn và sau này có thể tham gia vào các hoạt động của Quỹ. Do đó, Quỹ mong muốn các bạn hỗ trợ tham gia khảo sát theo đường link dưới đây để Quỹ có thể có được các thông tin đầy đủ, giúp cho việc chuẩn bị/thực hiện các hoạt động hỗ trợ Mạng lưới được tốt hơn.

Link khảo sát: https://forms.gle/M4LULUkqFTDnYYd67

Đường link này đã được gửi qua email của các bạn theo danh sách tổng hợp của Quỹ; tuy nhiên có rất nhiều địa chỉ email đã không còn hoạt động nên Quỹ có nhờ tới sự hỗ trợ của nhà trường để kết nối với những bạn chưa nhận được email thông qua hệ thống liên lạc của trường. Chính vì vậy, nếu bạn nào đã nhận được email và tham gia khảo sát xin vui lòng bỏ qua thông tin này, không thực hiện lại khảo sát để tránh trùng lặp kết quả.

 Đinh Gấm
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   |