Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Kêu gọi nộp đề xuất dự án nghiên cứu trong khuôn khổ Chương trình LASER PULSE

Chương trình LASER PULSE (Long-term Assistance and Services for Research: Partners for University-Led Solutions Engine - Hỗ trợ dài hạn và các dịch vụ dành cho nghiên cứu: Hợp tác thúc đẩy cơ chế giải pháp do các đại học dẫn dắt) là chương trình được triển khai trong 5 năm do một nhóm các Đại học và Tổ chức thực hiện, gồm có ĐH Purdue, ĐH Notre Dame, ĐH Indiana (Hoa Kỳ), ĐH Makerere (Uganda) và Tổ chức Catholic Relief Services. Chương trình được triển khai với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ - USAID.

Chương trình LASER-PULSE mở kêu gọi nộp đề xuất các dự án cho các đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực: ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước và tính cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương trình dự kiến sẽ tài trợ khoảng một triệu đô la Mỹ cho 4 - 6 đề xuất dự án nghiên cứu và ứng dụng triển khai từ 12 đến 24 tháng.  

Trân trọng kính mời các nhà khoa học của ĐHQGHN có quan tâm đăng ký tham gia nộp đề xuất dự án.

Thời hạn nộp Thư quan tâm (Letter of Interest): 21 tháng 8 năm 2020

Thời hạn nộp đề xuất: 10 tháng 9 năm 2020

Thông tin chi tiết về kêu gọi nộp đề xuất, các hướng dẫn và mẫu đăng ký xin xem tại link: https://stemedhub.org/groups/laserpulse/funding/rfa-vietnam. Các câu hỏi liên quan xin gửi về: Pamela McClure theo địa chỉ: pmcclure@purdue.edu.

Để hỗ trợ về mặt thông tin, xin liên hệ Ban Hợp tác và Phát triển, ĐHQGHN tại địa chỉ: cooperation@vnu.edu.vn

 Ngọc Lâm
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   |