Hội đồng ĐHQGHN
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Hội đồng ĐHQGHN
Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2013 – 2018

>>> Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN (09/9/2014)

>>> Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng ĐHQGHN (24/10/2014)

1.

Ông Phùng Xuân Nhạ

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chủ tịch Hội đồng
ĐHQGHN

2.

Ông Nguyễn Kim Sơn

Giám đốc ĐHQGHN

3.

Ông Nguyễn Hữu Đức

Phó Giám đốc ĐHQGHN

4.

Ông Nguyễn Hoàng Hải

Phó Giám đốc ĐHQGHN

5.

Ông Nguyễn Hồng Sơn

Phó Giám đốc ĐHQGHN

6.

Ông Đinh Văn Hường

Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN - Thư ký Hội đồng

7.

Ông Trương Ngọc Kiểm

Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQGHN

8

Ông Nguyễn Văn Nội

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

9.

Ông Phạm Quang Minh

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

10.

Ông Đỗ Tuấn Minh

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ

11.

Ông Nguyễn Việt Hà

Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ

12.

Ông Nguyễn Quý Thanh

Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục

13.

Ông Furuta Motoo

Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật

14.

Ông Phạm Hồng Tung

Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

15.

Ông Dương Văn Hợp

Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

16.

Ông Đỗ Năng Toàn

Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin

17.

Ông Hoàng Văn Thắng

Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường

18.

Ông Đào Trọng Thi

Nguyên Giám đốc ĐHQGHN, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội

19.

Ông Mai Trọng Nhuận

Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN

20.

Ông Vũ Minh Giang

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN

21.

Ông Lê Quân

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

22.

Ông Phạm Minh Chính

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng CSVN

23.

Ông Nguyễn Đức Chung

Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội

24.

Ông Phạm Công Tạc

Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ

25.

Ông Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Hà Nội

 BT - Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :