Các đơn vị phục vụ, dịch vụ
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các đơn vị phục vụ, dịch vụ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT

Ban Quản lý dự án Trường Đại học Việt Nhật (Ban QLDAVN) tiền thân là Ban Quản lý Trường Đại học Việt Nhật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội theo Quyết định số 3170/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/10/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, là đơn vị phục vụ, dịch vụ trực thuộc ĐHQGHN, hoạt động theo cơ chế đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

1. Tên gọi, trụ sở giao dịch:

Tên tiếng Việt: Ban Quản lý dự án Trường Đại học Việt Nhật.

Tên tiếng Anh: VJU – Project Management Department.

Tên viết tắt: VJU - PMD.

Cơ quan chủ quản: Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trụ sở chính: Tầng 10, Tòa nhà điều hành, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 144, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Email: vju.pmu@vnu.edu.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

Chức năng

Đầu mối làm việc với các đối tác thuộc Chính phủ Nhật Bản; các Bộ, ban, ngành và đơn vị có liên quan ở trong và ngoài ĐHQGHN nhằm xúc tiến đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho Trường Đại học Việt Nhật tại Hòa Lạc.

Chuẩn bị các dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và các dự án liên quan khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

Nhiệm vụ

a. Làm việc với các đối tác Nhật Bản; các Bộ, ban ngành và đơn vị có liên quan ở trong và ngoài ĐHQGHN để triển khai thực hiện công tác nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi và chuẩn bị Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại hoc Việt Nhật tại Hòa Lạc.

b. Quản lý một số dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của Trường Đại học Việt Nhật do Giám đốc ĐHQGHN giao hoặc sự phân công của Chủ Dự án Đầu tư xây dựng Trường Đại học Việt Nhật.

c. Phối hợp với Trường Đại học Việt Nhật xúc tiến hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp ở trong và ngoài nước, đặc biệt là các tổ chức, doanh nghiệp của Nhật Bản nhằm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho Trường Đại học Việt Nhật.

d. Phối hợp với Trường Đại học Việt Nhật triển khai các hoạt động truyền thống, quảng bá Trường ở trong và ngoài nước nhằm thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho Trường Đại học Việt Nhật.

e. Thực hiện các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ, tư vấn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và của ĐHQGHN.

f. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :