Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chuẩn ngành Toán - Tin ứng dụng

 

(Ban hành theo Quyết định số 526 /QĐ-ĐT ngày 21 tháng 02 năm 2011)
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Về kiến thức
Trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, cũng như những kiến thức cơ bản về Toán học, Tin học và những kiến thức chuyên ngành Tin học; nhằm đào tạo họ thành những nhà khoa học chuyên sâu về Toán ứng dụng và Tin học, tạo cho họ khả năng ứng dụng Toán và Tin vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội.
1.2. Về kỹ năng
Chương trình hướng tới việc rèn luyện cho sinh viên tư duy chính xác của Toán học, tư duy thuật toán, phương pháp mô hình hóa và lập trình giải các bài toán, cách tiếp cận khoa học tới các vấn đề thực tế.
1.3. Về thái độ
Đào tạo cử nhân Toán - Tin ứng dụng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; yêu ngành nghề và nhiệt tình trong công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1.4. Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp
Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có đủ năng lực làm công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông, hoặc làm việc tại các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất và kinh doanh có sử dụng kiến thức Toán học và Tin học, các công ty lập trình và gia công phần mềm, hay phân tích thiết kế hệ thống. Nếu có đủ điều kiện, sinh viên có thể được đào tạo tiếp ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
2.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 133 tín chỉ
trong đó:
- Khối kiến thức chung: 29 tín chỉ
- Khối kiến thức KHXH và NV: 2 tín chỉ
Tự chọn:2/8 tín chỉ                                        
- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành: 28 tín chỉ
Bắt buộc:28 tín chỉ                                        
- Khối kiến thức cơ sở của ngành: 55 tín chỉ
Bắt buộc: 49 tín chỉ                                        
Tự chọn: 6/12 tín chỉ                                      
- Khối kiến thức chuyên ngành và bổ trợ: 12 tín chỉ
- Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp: 7 tín chỉ
2.2. Khung chương trình đào tạo (PDF)
III.  Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học giảng dạy tại khoa:
GS.TS Nguyễn Tự Cường, GS.TS Nguyễn Quý Hỷ, GS.TS Lê Xuân Cận, GS.TS Huỳnh Mùi, GS.TS Đặng Huy Ruận, GS.TSKH Vũ Ngọc Phát, GS.TSKH Trần Vũ Thiệu, GS.TSKH Trần Văn Nhung, GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu, GS.TSKH Nguyễn Hữu Công, GS.TSKH Nguyễn Đăng Bích, GS.TSKH Hà Huy Khoái, GS.TSKH Đỗ Ngọc Diệp, GS.TSKH Đào Trọng Thi, GS.TSKH Đào Huy Bích, GS.TSKH Bùi Công Cường, PGS.TS Trần Ngọc Giao, PGS.TS Phan Huy Khải, PGS.TS Phạm Trọng Quát, PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo, PGS.TS Nguyễn Thuỷ Thanh, PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Quyên, PGS.TS Nguyễn Thanh Thủy, PGS.TS Nguyễn Quốc Thắng, PGS.TS Nguyễn Hữu Ngự, PGS.TS Nguyễn Đình Sang, PGS.TS Nguyễn Đình Hoá, PGS.TS Lương Chi Mai, PGS.TS Hà Tiến Ngoạn, PGS.TS Đoàn Văn Ban, PGS.TS Đỗ Văn Lưu, PGS.TS Đặng Văn Đức, PGS.TSKH Vũ Đình Hòa, PGS.TSKH Nguyễn Xuân Tấn, PGS.TSKH Nguyễn Xuân Huy, PGS.TSKH Nguyễn Văn Minh, PGS.TSKH Nguyễn Đình Công, PGS.TSKH Lê Tuấn Hoa, PGS.TSKH Hà Huy Vui, PGS.TSKH Đinh Nho Hào, PGS.TSKH Nguyễn Đình Đức, GS.TS Nguyễn Hữu Dư, GS.TSKH Phạm Kỳ Anh, GS.TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng, GS.TSKH Nguyễn Duy Tiến, PGS.TS Trần Trọng Huệ, PGS.TS Trần Thọ Châu, PGS.TS Trần Huy Hổ, PGS.TS Phạm Chí Vĩnh, PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, PGS.TS Nguyễn Đức Đạt, PGS.TS Hoàng Quốc Toàn, PGS.TS Hoàng Chí Thành, PGS.TS Đỗ Trung Tuấn, PGS.TS Đào Văn Dũng, PGS.TS Đào Hữu Hồ, PGS.TS Đặng Đình Châu, PGS.TS Chu Đức, PGS.TSKH Đặng Hùng Thắng...

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :