Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Ngành Công nghệ Hóa học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, về ngoại ngữ, tin học, kiến thức cơ bản về hóa học, kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ hóa học ở bậc đại học.

1.2. Về kỹ năng

Sinh viên được trang bị kỹ năng thực hành, thực nghiệm về hóa học cơ bản và công nghệ hóa học, có khả năng tham gia trong công tác giảng dạy và bước đầu có tư duy sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.

1.3. Về năng lực

Cử nhân công nghệ hóa học có đủ năng lực để đảm nhận công tác nghiên cứu ở các trung tâm, các viện nghiên cứu, làm cán bộ kỹ thuật ở các nhà máy, xí nghiệp, làm việc ở các công ty, các cơ sở sản xuất kinh doanh, có khả năng ứng dụng các quá trình công nghệ hóa học vào sản xuất, đảm nhiệm công tác giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc có thể tiếp tục học tập ở các chương trình đào tạo sau đại học.

1.4. Về thái độ

Đào tạo cử nhân công nghệ hóa học có bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức tốt. Có đủ năng lực chuyên môn, có tính trung thực và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 136 tín chỉ, trong đó:                                

 

 

- Khối kiến thức chung:

  (Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

30 tín chỉ

 

- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn:

+ Tự chọn:                02/08 tín chỉ

02 tín chỉ

 

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:

68 tín chỉ

 

- Khối kiến thức cơ sở ngành:

18 tín chỉ

 

- Khối kiến thức chuyên ngành:

+ Tự chọn:                   11 tín chỉ

11 tín chỉ

 

- Khóa luận tốt nghiệp:

07 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

III. Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học giảng dạy tại khoa:

GS. Nguyễn Xuân Phúc, GS.TS Vũ Đăng Độ, GS.TS Từ Vọng Nghi, GS.TS Trần Văn Nhân, GS.TS Phan Văn Tường, GS.TS Nguyễn Việt Bắc, GS.TS Nguyễn Trọng Uyển, GS.TS Ngô Duy Cường, GS.TS Lâm Ngọc Thiềm, GS.TSKH Trịnh Xuân Giản, GS.TSKH Trần Tứ Hiếu, GS.TSKH Trần Đình Toại, GS.TSKH Phan Tống Sơn, GS.TSKH Nguyễn Xuân Dũng, GS.TSKH Nguyễn Minh Thảo, GS.TSKH Nguyễn Đức Huệ, GS.TSKH Nguyễn Đình Triệu, GS.TSKH Ngô Thị Thuận, GS.TSKH Mai Tuyên, GS.TSKH Lâm Ngọc Thụ, GS.TSKH Đặng Như Tại, PGS.TS Vũ Ngọc Ban, PGS.TS Văn Ngọc Hướng, PGS.TS Trịnh Xuân Sén, PGS.TS Trịnh Ngọc Châu, PGS.TS Trịnh Lê Hùng, PGS.TS Triệu Thị Nguyệt, PGS.TS Trần Thị Như Mai, PGS.TS Trần Thị Mỹ Linh, PGS.TS Trần Thạch Văn, PGS.TS Trần Hồng Côn, PGS.TS Trần Chương Huyến, PGS.TS Phạm Văn Nhiêu, PGS.TS Phạm Luận, PGS.TS Nguyễn Xuân Trung, PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, PGS.TS Nguyễn Văn Ri, PGS.TS Nguyễn Văn Nội, PGS.TS Nguyễn Văn Đậu, PGS.TS Nguyễn Thị Huệ, PGS.TS Nguyễn Thị Diễm Trang, PGS.TS Nguyễn Đình Thành, PGS.TS Nguyễn Đình Bảng, PGS.TS Ngô Sĩ Lương, PGS.TS Nghiêm Xuân Thung, PGS.TS Lưu Minh Đại, PGS.TS Lê Kim Long, PGS.TS Lê Hùng, PGS.TS Lê Đức Ngọc, PGS.TS Lê Chí Kiên, PGS.TS Lê Bá Thuận, PGS.TS Hoàng Thọ Tín, PGS.TS Hoa Hữu Thu, PGS.TS Đỗ Quang Kháng, PGS.TS Đào Hữu Vinh, PGS.TS Chu Đình Kính, PGS.TS Bùi Duy Cam, PGS.TSKH Lưu Văn Bôi, GS.TSKH Đặng ứng Vận, PGS.TS Lê Như Thanh.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :