Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Tiếng Trung sư phạm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀNH TIẾNG TRUNG SƯ PHẠM

 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Người học nắm được những kiến thức chung về chính trị xã hội và kiến thức khoa học cơ bản làm nền tảng cho việc tiếp thu những kiến thức chuyên ngành tiếng Trung Quốc sư phạm.

Người học nắm được các kiến thức cơ bản về các bình diện của tiếng Trung Quốc (ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa…), những kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành ngôn ngữ, văn hoá Trung Quốc, kiến thức tiếng Anh và tin học cơ bản đủ để phục vụ cho việc học tập nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ. Chương trình đào tạo sẽ bổ sung thêm nhiều môn học ngoài chương trình đào tạo cử nhân tiếng Trung Quốc nói chung để kết thúc khoá học người học đạt trình độ tiếng Hán tương đương với trình độ HSK cấp 10 của Uỷ ban quốc gia về giảng dạy tiếng Trung Quốc cho người nước ngoài của nhà nước Trung Quốc. Kết thúc khoá học, sinh viên phải hoàn thành khoá luận tốt nghiệp có giá trị khoa học có thể công bố trên tạp chí khoa học hoặc báo cáo tại hội nghị khoa học chuyên ngành.

1.2. Về kỹ năng

Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng thành thạo tiếng Trung Quốc như một công cụ giao tiếp trong giao tiếp thông thường, trong công tác giảng dạy và một số chuyên ngành cụ thể bằng cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Có kỹ năng tổ chức công việc dạy học, kỹ năng hướng dẫn học sinh học tập nghiên cứu và xử lý tốt các vấn đề nảy sinh trong quan hệ thày trò và quan hệ đồng nghiệp, kỹ năng thực tiễn về nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng tư duy phân tích phát hiện và giải quyết vấn đề về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.

1.3. Về năng lực

Bồi dưỡng cho người học khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để nắm vững kiến thức và nâng cao trình độ của mình, năng lực truyền thụ kiến thức, khả năng thuyết trình, năng lực tổ chức hoạt động dạy học để sau khi tốt nghiệp có thể làm việc độc lập với tư cách là một giáo viên giảng dạy tiếng Trung Quốc ở trường Trung học phổ thông nói chung, trường Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ nói riêng và ở các cấp học khác. Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện dạy học hiện đại vào công tác giảng dạy trong nhà trường. Có thể đảm đương những công việc liên quan đến nghiên cứu, giảng dạy, xây dựng chương trình tiếng Trung Quốc phổ thông hoặc sử dụng tiếng Trung Quốc làm công cụ làm việc trong các ngành kinh tế xã hội khác nhau.

1.4. Về thái độ

Bồi dưỡng những phẩm chất của người giáo viên trong nhà trường, tinh thần trách nhiệm đối với công việc chuyên môn với học sinh và đồng nghiệp. Cung cấp những kiến thức nghiệp vụ giúp người học hình thành thái độ gương mẫu cần có của người giáo viên trước học sinh, thái độ hợp tác tương trợ đối với đồng nghiệp cũng như với những người có quan hệ trong công tác nói chung. Bồi dưỡng thái độ yêu thích và say mê nghiên cứu ngôn ngữ văn hoá Trung Quốc, nêu gương tốt về học tập nghiên cứu cho học sinh và khiêm tốn học hỏi các nhà khoa học và những người đi trước trong công tác chuyên môn.

 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 2.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:             152 tín chỉ, trong đó:

 

- Khối kiến thức chung:

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

 

 

30 tín chỉ

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:

 

 

2 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:

 

 

11 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở của ngành:

 

 

79 tín chỉ

            + Khối kiến thức ngôn ngữ:

 

11 tín chỉ

 

 

+ Bắt buộc

9 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/4 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức văn hoá:

 

10 tín chỉ

 

 

+ Bắt buộc

8 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/4 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức tiếng:

 

58 tín chỉ

 

- Khối kiến thức nghiệp vụ ngành:

 

 

20 tín chỉ

 

+ Bắt buộc

16 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

4/6 tín chỉ

 

- Khối kiến thức thực tập:

 

 

3 tín chỉ

- Khoá luận tốt nghiệp:

 

 

7 tín chỉ

 

 

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :