Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chuẩn ngành Tiếng Nhật phiên dịch

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH TIẾNG NHẬT PHIÊN DỊCH

 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 1.1. Về kiến thức

- Người học nắm được những kiến thức chung về chính trị xã hội và kiến thức khoa học cơ bản làm nền tảng cho việc tiếp thu những kiến thức chuyên ngành tiếng Nhật Bản phiên dịch.

- Người học nắm được khối kiến thức cơ bản về các bình diện của ngôn ngữ Nhật Bản (ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa…). Người học có thể sử dụng tiếng Nhật Bản như một công cụ để làm việc trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội.

- Người học có kiến thức về văn hoá giao tiếp của người Nhật Bản để có thái độ đúng đắn khi giải quyết các công việc chuyên môn có liên quan đến người Nhật Bản.

 1.2. Về kỹ năng

- Người học sử dụng tương đối thành thạo tiếng Nhật Bản trong giao tiếp thông thường và một số chuyên ngành cụ thể bằng cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

- Người học có khả năng làm công tác biên dịch và phiên dịch trong các cơ quan công tác thuộc các lĩnh vực kinh tế xã hội khác nhau.

1.3. Về năng lực

Người học có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để nắm vững kiến thức và nâng cao trình độ của mình, có năng lực truyền thụ kiến thức, khả năng thuyết trình, khả năng diễn đạt vấn đề một cách khoa học, để sau khi tốt nghiệp có thể làm việc độc lập với tư cách là một cán bộ biên- phiên dịch tiếng Nhật Bản ở các cơ quan khác nhau.

1.4. Về thái độ

- Người học có những phẩm chất của người cán bộ phiên dịch, tinh thần trách nhiệm đối với công việc chuyên môn và với đồng nghiệp.

- Người học có thái độ đúng đắn khi giải quyết các công việc chuyên môn có liên quan đến người Nhật Bản.

- Người học có thái độ đúng đắn đối với xã hội, với cộng đồng nói chung và những người cùng công tác nói riêng.

  

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng cộng số tín chỉ phải tích luỹ:                   137 tín chỉ, trong đó:

         

- Khối kiến thức chung:

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

 

 

 30 tín chỉ

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:

 

 

2 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:

 

 

13 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở của ngành:

 

 

62 tín chỉ

            + Khối kiến thức ngôn ngữ:

 

10 tín chỉ

 

 

+ Bắt buộc

8 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/10 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức văn hoá:

 

8 tín chỉ

 

 

+ Bắt buộc

6 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/4 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức tiếng:

 

44 tín chỉ

 

 

+ Bắt buộc

42 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/14 tín chỉ

 

- Khối kiến thức nghiệp vụ ngành:

 

 

22 tín chỉ

- Khối kiến thức thực tập:

 

 

3 tín chỉ

- Khoá luận tốt nghiệp:

 

 

 5 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :