Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chuẩn ngành Tiếng Nhật sư phạm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH TIẾNG NHẬT SƯ PHẠM

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 1.1. Về kiến thức

- Người học nắm được những kiến thức chung về chính trị xã hội và kiến thức khoa học cơ bản làm nền tảng cho việc tiếp thu những kiến thức chuyên ngành tiếng Nhật Bản sư phạm.

- Người học nắm được kiến thức cơ bản về các bình diện của ngôn ngữ Nhật Bản (ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa…) .

 1.2. Về kỹ năng

   Người học sử dụng tương đối thành thạo tiếng Nhật Bản trong giao tiếp thông thường và một số chuyên ngành cụ thể bằng cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

 1.3. Về năng lực

    Người học có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để nắm vững kiến thức và nâng cao trình độ của mình, có năng lực truyền thụ kiến thức, khả năng thuyết trình, năng lực tổ chức hoạt động dạy học nói chung và và hoạt động dạy tiếng Nhật nói riêng để sau khi tốt nghiệp có thể làm việc độc lập với tư cách là một giáo viên giảng dạy tiếng Nhật Bản ở các cấp học khác nhau.

 1.4. Về thái độ

   Người học có những phẩm chất của người giáo viên trong nhà trường, có tinh thần trách nhiệm đối với công việc chuyên môn, học sinh và đồng nghiệp, có thái độ đúng đắn đối với xã hội, với cộng đồng nói chung và những người cùng công tác nói riêng.

 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:                 138 tín chỉ, trong đó:

 - Khối kiến thức chung:

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

 

 

 30 tín chỉ

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:

 

 

2 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:

 

 

13 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở của ngành:

 

 

66 tín chỉ

            + Khối kiến thức ngôn ngữ:

 

10 tín chỉ

 

 

+ Bắt buộc

8 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/10 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức văn hoá:

 

8 tín chỉ

 

 

+ Bắt buộc

6 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/4 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức tiếng:

 

48 tín chỉ

 

 

+ Bắt buộc

46 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/14 tín chỉ

 

- Khối kiến thức nghiệp vụ ngành:

 

 

19 tín chỉ

 

+ Bắt buộc

17 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/6 tín chỉ

 

- Khối kiến thức thực tập:

 

 

3 tín chỉ

- Khoá luận tốt nghiệp:

 

 

 5 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :