Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Luật học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀNH LUẬT HỌC

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao trang bị cho người học những kiến thức nền tảng vững chắc về khoa học pháp lý. Người học được tiếp cận với những kiến thức chuyên sâu thuộc các chuyên ngành đào tạo, có thể sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường cũng như trong các hoạt động chuyên môn. Ngoài ra, người học còn có trình độ tin học thực hành tốt, có thể sử dụng thành thạo tin học phục vụ công tác chuyên môn.

1.2. Về kỹ năng

Sau khoá học, cử nhân luật học hệ đào tạo cử nhân chất lượng cao có thể thu nhận được kỹ năng phân tích, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện về một hiện tượng xã hội dưới góc độ pháp lý; kỹ năng xây dựng, đọc, hiểu một cách thành thạo và thực hiện tốt các văn bản pháp luật. Hơn nữa, người tốt nghiệp có khả năng vận dụng sáng tạo các kiến thức đã học trong hoạt động chuyên môn.

1.3. Về năng lực

Cử nhân luật học hệ đào tạo chất lượng cao có thể đảm nhiệm các công việc quan trọng ở nhiều cơ quan, lĩnh vực như:

- Công tác nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo.

- Công tác thực tiễn tại các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp.

- Văn phòng luật sư, công ty luật.

- Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân.

- Tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước.

1.4. Về thái độ

Cử nhân luật học hệ đào tạo chất lượng cao có những phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết của một luật gia, đặc biệt là thái độ trung thực, có trách nhiệm, có ý thức bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội.

  

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 152 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                              32 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức Toán và khoa học tự nhiên:                    2 tín chỉ

+ Bắt buộc:             0 tín chỉ 

+ Tự chọn:              2/6 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành:            23 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở của ngành:                               69 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                   14 tín chỉ

+ Bắt buộc:             6 tín chỉ

+ Tự chọn:              8/28 tín chỉ

- Niên luận:                                                               2 tín chỉ

- Khối kiến thức thực tập - thực tế:                              3 tín chỉ

- Khoá luận tốt nghiệp:                                               7 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo  xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :