Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Đào tạo chất lượng cao, trình độ cao và nhân tài cho đất nước

CÁC NHIỆM VỤ ƯU TIÊN TRONG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 2006 - 2010

 

3.1. Đào tạo chất  lượng cao, trình độ cao và nhân tài cho đất nước

3.1.1. Các chỉ tiêu chính

- Năm 2010, ĐHQGHN ngang tầm các đại học tiên tiến ở Đông Nam Á, trong đó có 16 ngành và 23 chuyên ngành đạt trình độ quốc tế.

- Tăng quy mô đào tạo tài năng, chất lượng cao và đào tạo quốc tế đạt tỷ lệ 15 %, đào tạo SĐH đạt tỷ lệ 25 % tổng quy mô đào tạo chính quy.

3.1.2. Các giải  pháp chủ yếu

- Phát triển chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận chuẩn khu vực, quốc tế và phù hợp điều kiện của ĐHQGHN; thí điểm các chương trình đào tạo tiên tiến; quốc tế hoá các chương trình đào tạo  tài năng, chất lượng cao; nâng cao chất lượng tuyển sinh đối với các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

- Áp dụng rộng rãi phương pháp đào tạo tiên tiến (phương pháp dạy, học, kiểm tra đánh giá tiên tiến; kết hợp chặt chẽ NCKH với  đào tạo, đặc biệt là đào tạo SĐH). Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đào tạo.

- Tổ chức kiểm định chất lượng trong toàn ĐHQGHN theo các tiêu chuẩn quốc gia, khu vực và  quốc tế.

- Tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện phương thức đào tạo theo tín chỉ, trước mắt khẩn trương áp dụng ngay các yếu tố tích cực của đào tạo theo tín chỉ.

- Có những chế độ, chính sách và các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh vào ĐHQGHN.

- Phối hợp chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng nhằm đáp ứng sát hơn yêu cầu phát triển KT-XH, góp phần tăng cơ hội tìm việc làm phù hợp đối với người học.

- Các tổ chức Đảng, cơ quan quản lý, đoàn thể quần chúng các cấp tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện lộ trình nâng cao chất lượng đào tạo hướng tới các chuẩn quốc tế và khu vực như là nhiệm vụ trung tâm.

* Các giải pháp đột phá

- Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo chung: áp dụng mạnh mẽ, rộng rãi phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá tiên tiến theo hướng nâng cao tính chủ động, sáng tạo, khả năng tự học, năng lực NCKH, phát hiện và giải quyết vấn đề của người học; từng bước áp dụng phương thức đào tạo theo tín chỉ.

- Những giải pháp đi tắt, đón đầu, tiếp cận ngay chuẩn mực chất lượng khu vực, quốc tế:  Mở rộng quy mô và từng bước "quốc tế hóa" hệ đào tạo tài năng, chất lượng cao; thí điểm các chương trình đào tạo tiên tiến; tiếp tục phát triển mạnh mẽ và chú trọng nâng cao chất lượng tuyển sinh đối với các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

- Một số giải pháp khác do đơn vị đào tạo lựa chọn, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của đơn vị.
 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :