Hệ thống phòng thí nghiệm
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Hệ thống phòng thí nghiệm  >  
Phòng Thí nghiệm Hoá học Vật liệu

Khoa Hóa học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Trưởng Phòng: PGS TS Lê Thanh Sơn
E-mail: sonlt@vnu.edu.vn
Các thiết bị chính:
Máy nhiễu xạ rơnghen D8 advance (hãng Bruker)
Máy phân tích nhiệt đa chức năng (hãng Seteram)
2 máy quang phổ hấp thụ nguyên tử đồng bộ (hãng Shimadzu và Analitica)
Máy khối phổ phát xạ plasma (ISP-MS, hãng Perkin-Elmer).
Máy cực phổ đa chức năng (hãng Autolab).
Máy đo kích thước hạt bằng tia lazer.
Máy thử vật liệu đa chức năng (hãng Shimadzu).
Hệ thống các máy quang : UV-VIS, máy quang phổ hồng ngoại ghép với kính hiển vi hồng ngoại GX (hãng Perkin-Elmer).
Hệ thống các máy sắc ký đồng bộ: máy sác ký khí khối phổ phân giải cao AutoSpect Premier (hãng Micromass-Water); máy sắc ký lỏng khối phổ phân giải cao LTQ ORBITRAP XL (hãng Thermo-Scientific)); máy sắc ký khí, sắc ký lỏng hiệu năng cao, sắc ký khí khối phổ, sắc ký lỏng khối phổ, sắc ký điều chế, sắc ký thẩm thấu gel, máy đo điểm đông đặc dầu mỡ và các máy nghiên cứu về dầu mỏ.
Hệ thống pilot sản xuất di-ê-zen sinh học quy mô hơn 2,5 tấn ngày
Các hướng nghiên cứu chính
Công nghệ vật liệu
Vật liệu compozit
Vật liệu polyme và lớp phủ bảo vệ
Vật liệu dẫn thuốc
Vật liệu xúc tác
Vật liệu màng lọc
Diezel sinh học
Sản phẩm tiềm năng
Phụ gia giảm nhiệt độ đông đặc của dầu thô gàu paraffin
Polime composit chứa hạt áp điện BaTiO3 kích thước nano làm sensor khảo sát sự biến đổi tính chất cơ nhiệt của vật liệu trong điều kiện nhiệt đới
Diezel sinh học
Thiết bị lọc nước sinh hoạt
Sản phẩm màng lọc ứng dụng trong y học, dược học và các lĩnh vực khác

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :