GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Tổng quan  >   Thi đua - Khen thưởng
TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA ĐHQGHN (Cập nhật đến tháng 8/2019)

TT

Danh mục

Số lượng

1.      

Huân chương Sao vàng

1

2.      

Huân chương Hồ Chí Minh

3

3.      

Anh hùng lao động

5

4.      

Huân chương Độc lập hạng Nhất

1

5.      

Huân chương Độc lập hạng Ba

1

6.      

Huân chương Lao động hạng Nhì

25

7.      

Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN

2.235

8.      

Cờ thi đua của ĐHQGHN

98

9.      

Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT)

48

10.   

Cờ thi đua Chính Phủ

5

11.   

Bằng khen của Bộ GD&ĐT

1.568

12.   

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

7

13.   

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ GD&ĐT

238

14.   

Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN

410

15.   

Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN

600

16.   

Tập thể Lao động xuất sắc

1.140

17.   

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Phát triển ĐHQGHN”

215

18.   

Nhà giáo Nhân dân

62

19.   

Nhà giáo Ưu tú

137

20.   

Học sinh đạt giải thưởng Quốc tế, Khu vực

249

21.   

Học sinh đạt giải Quốc gia

637

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :