HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Hội nghị, hội thảo quốc tế năm 2023

TT

TÊN HỘI THẢO

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

1.      

Chương trình tập huấn Mùa Đông về các trị liệu tâm lý và các kỹ thuật hỗ trợ phục hồi sau sang chấn và lạm dụng

03-06/01 và 09-10/01

Trường Đại học Giáo dục

2.      

Những tiến bộ trong lĩnh vực Cơ khí và Kỹ thuật xây dựng

5-7/1/2023

Trường Đại học Công nghệ

3.      

Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu, phát hiện mới trong chính trị Việt Nam và thế giới”

11/01

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

4.      

Hội thảo “Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại bằng trọng tài: Kinh nghiệm Việt Nam và Hàn Quốc”

27/2

Trường Đại học Luật

5.      

Hội thảo "Các bên liên quan trong kiểm tra đánh giá ngoại ngữ tại Việt Nam: Thuận lợi và khó khăn"

03/3

Trường Đại học Ngoại ngữ

6.      

Hội thảo quốc tế “Phương pháp dạy và học tích hợp nội dung và ngôn ngữ - Mô hình lấy người học làm trung tâm” (CLIL)

04/3

Trường Đại học Việt Nhật

7.      

Seminar "Sản xuất kiểu Nhật Bản"

09/3

Trường Đại học Việt Nhật

8.      

Hội thảo "Pháp luật về phòng, ngừa, xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã"

17-19/3

Trường Đại học Luật

9.      

Hội thảo “Giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành: Thách thức và triển vọng”

23-24/3

Trường Đại học Ngoại ngữ

10.   

Hội thảo "Nghiên cứu và giảng dạy Hàn Quốc học tại Việt Nam theo hướng tiếp cận liên ngành”

24/3

Trường Đại học Ngoại ngữ

11.   

“Hội thảo tham vấn và chia sẻ kết quả nghiên cứu về tác động của đại dịch COVID-19 tại tỉnh Điện Biên, Lào Cai và Lạng Sơn”

28/3

Viện Tài nguyên và Môi trường

12.   

“Công nghệ kỹ thuật ứng dụng trong Y khoa, đối thoại hợp tác Việt Nam - Nhật Bản”

30/3

Trường Đại học Y Dược

13.   

“Hoàn cảnh kinh tế xã hội của những người bị kết án về tội phạm ma tuý đặc biệt nghiêm trọng”

31/3

Trường Đại học Luật

14.   

“Văn hóa, văn học Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh thời đại số”

01-02/3

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

15.   

Hội thảo "Công bố báo cáo quốc gia về Việt Nam: Phụ nữ trong xã hội Việt Nam"

05/4

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

16.   

Tọa đàm "Tương lai của Hiệp định thương mại tự do giữa liên minh châu Âu-Việt Nam: Vai trò của nghiên cứu và chính sách công nghiệp"

12/4

Trường Đại học Kinh tế

17.   

Hội thảo "Chia sẻ một số mô hình, mạng lưới tương tác truyền thông giứa ASEAN-Nga cho phát triển nông nghiệp bền vững"

14/4

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

18.   

Hội nghị Analytica Việt Nam 2023

19-20/4