HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
BẢN TIN HỢP TÁC - PHÁT TRIỂN SỐ THÁNG 02/2023

Tải bản đầy đủ tại >ĐÂY<

Trang

Tên bài / Tác giả

Phiên bản PDF

 

TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

5.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI: THÚC ĐẨY HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC HOA KỲ THÔNG QUA ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

PDF

6.

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THAM DỰ CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CƠ QUAN ĐẠI HỌC PHÁP NGỮ (AUF)

PDF

7.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VÀ ĐẠI HỌC QUEBEC – MONTREAL: THÚC ĐẨY HỢP TÁC ĐA PHƯƠNG, TOÀN DIỆN TRONG KHUÔN KHỔ AUF

PDF

8.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI GẶP MẶT VÀ LÀM VIỆC VỚI PHÁI TRÀ ĐẠO URASENKE, NHẬT BẢN

PDF

9.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VÀ ĐẠI HỌC NANHUA, ĐÀI LOAN (TRUNG QUỐC) THẢO LUẬN ĐỂ XÚC TIẾN TỚI THOẢ THUẬN HỢP TÁC CHUNG  

PDF

10.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ: KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG THAM GIA DỰ ÁN TRUST: ĐỔI MỚI, TIÊN PHONG HỘI NHẬP VỚI THẾ GIỚI

PDF

11.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TÌM KIẾM CÁC CƠ HỘI HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM HOA

PDF

12.

ĐOÀN CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI ITALIA

PDF

13.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ: KHOA CƠ HỌC KỸ THUẬT VÀ TỰ ĐỘNG HÓA KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI ĐẠI HỌC DONG – A HÀN QUỐC

PDF

14.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Ở CHÂU Á TẠI HÀ NỘI

PDF

15.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN: TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA ĐẠI HỌC CHULAKONGKORN ( THÁI LAN)

PDF

16.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN: TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ NGÔN NGỮ, VĂN HÓA VÀ LỊCH SỬ VỚI ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHONNAM HÀN QUỐC

PDF

17.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG ĐÀO TẠO,NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ TÔN GIÁO, VĂN HÓA

PDF 

18.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TIẾN TỚI KÝ KẾT VĂN BẢN HỢP TÁC CHUNG VỚI ĐẠI HỌC NAKHON RATCHASIMA RAJABHAT ( THÁI LAN )

PDF

19.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VÀ BỘ NGOẠI GIAO BULGARI: TỪ ĐIỂN VIỆT NAM – BULGARI

PDF

20.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN: THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ALBARTA, CANADA

PDF

21.

BUỔI LÀM VIỆC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ ĐẠI HỌC HANYANG HÀN QUỐC

PDF

22.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC: HÔI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ “TẠO HÌNH  VÀNH TAI VÀ HẸP ỐNG TAI” (EAR RECONSTUCTION AND CANLATRESIA)

PDF

23.

HỘI THẢO TẦM QUAN TRỌNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI SỨC KHỎE CỦA TRẺ EM GIAI ĐOẠN ĐẦU ĐỜI

PDF

24.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC: HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐÀO TẠO Y KHOA, CÁCH GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI BỆNH VÀ GIA ĐÌNH NGƯỜI BỆNH

PDF

25.

GIẢNG VIÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ TRỞ THÀNH, THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ THUỘC NHÓM Q1

PDF

26.

TRƯỜNG QUỐC TẾ TIẾP ĐÓN VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐẠI DIỆN TRƯỜNG HỌC NAM HOA, ĐÀI LOAN ( TRƯNG QUỐC )

PDF

27.

ĐẠI DIỆN ĐẠI HỌC NỮ SUNGSHIN, HÀN QUỐC, THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG QUỐC TẾ.

PDF

 

TIN HỢP TÁC TRONG NƯỚC

 

29.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VÀ TỈNH HÀ TĨNH HỢP TÁC TRONG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG

PDF

30.

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỘI THẢO “HỆ XỬ LÝ TRI THỨC VỚI DỮ LIỆU LỚN”

PDF

31.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ THẢO LUẬN TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC THCS NEWTON 5

PDF

32.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ: TÍCH CỰC TRIỂN KHAI HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI

PNG

33.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ : KHAI GIẢNG LỚP CỬ NHÂN VĂN BẰNG HAI NGÀNH NGÔN NGỮ ANH KHÓA QH.2023.F.2.E HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC CHO 54 CÁN BỘ HỌC VIÊN QUÂN Y

PDF

34.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC KÍ KẾT THỎA THUẬN HỢP TACSVOWIS PHENIKAA SCHOOL

PDF

35.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VÀ NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

PDF

36.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KÝ KẾT VĂN BẢN HỢP TÁC TRUYỀN THÔNG VỚI BÁO ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

PDF

37.

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC VÀ BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG TRUNG ƯƠNG

PDF

38.

TRƯỜNG QUỐC TẾ TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VỚI NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

PDF

 

TIN GIAO LƯU

 

40.

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐƯỢC TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG, THẮP SÁNG TƯƠNG LAI CÙNG HỌC BỔNG INTERHANDS

PDF

41.

SINH VIÊN ĐẠI HỌC SYDNEY, ÚC XÔNG ĐẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NĂM QUÝ MÃO

PDF

42.

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO LƯU VÀ NHẬN HỌC BỔNG CỦA DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN NĂM 2023

PDF

 

TIN HỌC BỔNG

 

44.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ICCR (HỘI ĐỒNG GIAO LƯU VĂN HÓA ẤN ĐỘ)

PDF

45.

CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC NHẬT BẢN (CHƯƠNG TRÌNH NIKKENSEI) THEO HỌC BỔNG CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN 2023

PDF

46.

HỌC BỔNG CHỦ TỊCH SNU TỪ ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL, HÀN QUỐC 2023

       PDF

47.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VINGROUP

        PDF

 

 

 Ban HTPT - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :