Giải thưởng ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Giải thưởng Khoa học - Công nghệ  >   Giải thưởng ĐHQGHN
Công trình "Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thuỷ văn Biển Đông Việt Nam"
Đây là một trong 10 công trình khoa học đã đạt Giải thưởng khoa học công nghệ ĐHQGHN lần thứ I. Công trình do: GS.TS Trần Tân Tiến; PGS.TS Phạm Văn Huấn; PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng; ThS. Mai Văn Khiêm; TS. Nguyễn Thọ Sáo; TS. Dương Hồng Sơn; ThS. Nguyễn Thanh Sơn; CN. Công Thanh; ThS. Đỗ Ngọc Thắng; ThS. Nguyễn Minh Trường, Khoa Khí tượng - Thuỷ văn - Hải dương học, Trường ĐHKHTN thực hiện.

 VnuNEWS - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :