Văn bản liên quan
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Văn bản liên quan  >  
Các văn bản quản lý, điều hành liên quan đến lĩnh vực Quan hệ quốc tế

CÁC VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ

1
Chỉ thị về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
2
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về việc xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
3
Quy định về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
4
Ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài
5
Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
6
Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
7
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
8
Quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
9
Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
10
Quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam
11
Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
12
Hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học

 
CÁC VĂN BẢN CỦA BỘ VÀ LIÊN BỘ

1
Thông tư Quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”.
2
Thông tư Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước
3
Thông tư Hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về Xuất cảnh, Nhập cảnh của công dân Việt Nam.
4
Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
5
Thông tư hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và nước ngoài theo nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về Xuất cảnh, Nhập cảnh của công dân Việt Nam.
6
Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
7
Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA
8
Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.
9
Quy định Xây dựng và Quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
10
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ Quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam
11
Quy định công nhận văn bằng của người Việt Nam do nước ngoài cấp (Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT).

 
CÁC VĂN BẢN CỦA ĐHQGHN

1
Quy định về quản lý hoạt động đào tạo liên kết quốc tế ở ĐHQGHN (16/6/2011)
2
Quy định tạm thời về quản lý công tác hợp tác quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :