SINH VIÊN
Trang chủ   >  SINH VIÊN  >   Văn bản - Biểu mẫu
Văn bản liên quan

CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

TT

Ký, mã hiệu

Tên văn bản

Ghi chú

1

430/QĐ-ĐHQGHN

Quy chế công tác sinh viên nội trú tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành ngày 16/2/202

 

2

5248/QĐ-ĐHQGHN

Quy chế công tác sinh viên tại ĐHQGHN, ban hành ngày 27/12/2014

 

3

5249/QĐ-ĐHQGHN

Quy định Quản lý và sử dụng học bổng tại ĐHQGHN, ban hành ngày 27/12/2014

 

4

3134/HD-ĐHQGHN

Hướng dẫn quản lý và sử dụng thẻ sinh viên tại ĐHQGHN, ban hành ngày 09/09/2014

 

5

3925/QĐ-ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn quản lý lưu học sinh ở ĐHQGHN, ban hành ngày 27/12/2011

 

6

 

Hướng dẫn về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại ĐHQGHN

 

7

3738/ĐHQGHN-CTHSSV

Quy định về mã số sinh viên, ban hành ngày 14/12/2011

 

8

3763/QĐ-ĐHQGHN

Hướng dẫn thực hiện công tác trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài tại ĐHQGHN, ban hành ngày 07/11/2012

 

9

1615/QĐ-ĐHQGHN

Quy định về nghi thức tổ chức lễ mít tinh, lễ kỷ niệm, lễ khai giảng, bế giảng, lễ đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, lễ trao tặng các danh hiệu khen thưởng tại ĐHQGHN, ban hành ngày 01/06/2010

 

10

32/QĐ-ĐHQGHN

Quy chế Công tác sinh viên tại ĐHQGHN